Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

ITIL® 4 Practitioner - Release Management

Ramverket ITIL® är under ständig utveckling av AXELOS och nu lanseras en ny typ av certifieringsgrundande utbildningar.
 
ITIL ®4 Practitioner Release management är en endagskurs där vi går igenom praxis i sex olika moduler. Det ger en heltäckande bild över arbetet med att tillgängliggöra nya eller ändrade tjänster till användarna
Release management praxis ska inte enbart ses som en process, utan en förmåga som är beskriven utifrån ITIL®4:s fyra dimensioner och som därför är mycket mer omfattande och heltäckande än tidigare.
ITIL®4 Practice Manager är ett kunskapsområde där fem stycken praxis (tillämpningar) har grupperats till en helhet, Plan, Implement and Control.
 
Plan, Implement and Control innefattar Change enablement, Release management, Service configuration management, Deployment management samt IT Asset management.
 
Innehållet erbjuds som endagskurs för respektive enskild praxis, eller som tredagarskurs för helheten.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dig som:
 • Idag är – eller kommer att vara – Release manager
 • Arbetar med att introducera ändringar till användare
 • Har ett intresse av att lära sig mer om det senaste rörande arbetssätt för Release management
Förkunskapskrav
Det finns inga formella krav på förkunskaper för att få delta på kursen, men om du vill certifiera dig så är kravet att du har ITIL®4 Foundation certifiering.

Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs. Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället.
Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL 4 Foundation-certifikat.

Antal dagar: 1

Pris: 11900 kr (ex moms)

Certifieringsvoucher och kursmaterial ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången kurs kommer du bland annat att ha erhållit kunskap om:
 • Processerna inom Release management
 • Aktiviteter i andra praxis som är verksamma i tillgängliggörandet av nya ändrade tjänster
 • Hur man mäter och följer upp mognaden i hanteringen av Release management
Språk
Kursmaterialet är på engelska och kursen hålls på svenska.
 
Kursmaterial
Materialet är digitalt
 
Språk
Kursmaterialet är på engelska och kursen hålls på svenska.
 
Kursmaterial
Materialet är digitalt


Läs mer om kursinnehåll
Innehåll
Du kommer att lära dig:
 1. ITIL®4 nyckelbegrepp inom Release management
 2. Release management i de fyra dimensionerna
  a. Processerna i Release management
  b. Roller och kompetenser inom Release management
  c. Hur information och teknologi stödjer Release management
  d. Hur leverantörer och partners involveras i Release management
 3. Hur ITIL®4 mognadsmodell kan användas för att utveckla Release management

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Practitioner - Release Management

Antal dagar: 1
Pris: 11900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema