Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Introduktion till Agilitet - Distans (2 halvdagar)

Alla som arbetar med framtagningen, leverans, och support av tjänster och produkter har säkert känt pressen att effektivisera, korta ned ledtider, spara pengar, men samtidigt att höja kvalitén. Agila metoder och arbetssätt har utvecklats för att göra det möjligt. Att säga att ett arbetssätt är ”Agilt” syftar ofta på att metoden främjar lättrörlighet. Det ger möjlighet till att ständigt förbättra och utvecklas genom att kunna förändra och anpassa projekt och verksamheten beroende på skiftande omständigheter.
 
På kursen går vi igenom hur agil transformation, inklusive förändring av kultur och arbetssätt där allt från ledning och styrning till utveckling och drift ingår, kan stödja en organisations digital transformation. Vi diskuterar metoder och arbetssätt som Scrum, DevOps, SAFe och Lean och förklarar hur de relaterar till varandra och till äldre metoder och förvaltningsmodeller.
 
Kursen levereras som distanskurs fördelat på två halvdagar (fm) kl 09.00-12.00.
  
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har behov av att få en överblick om Agila metoder och arbetssätt.
 
Ditt behov kan komma utifrån att du arbetar med projekt, utveckling, eller lansering av nya eller förändrade tjänster och har behov av att höja kundnöjdheten genom snabbare leveranser som skapar ny värde.
 
Chefer/Ledare som vill få en överblick över områden som är viktiga att adressera i samband med en agil transformation och den agila transformationens relation till den digitala tranformationsresan.
 
Ditt behov kan även komma ifrån att du som kund behöver skapa en tätare, mer givande dialog med ett eller flera leverantörer för att säkerställa att dina snabbutvecklande behov tas hand om på ett mer effektivt sätt.
 
Förkunskapskrav
Inga

Antal dagar:

Pris: 5900 kr (ex moms)

Kursen är fördelad på 2 halvdagar fm.

Tid: 09.00 - 12.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit grundläggande kunskap om:
 • Grunderna till Agile
 • Lean
 • Scrum
 • Kanban
 • DevOps
 • Integration med andra metoder och förvaltningssätt

Språk
Kursmaterial inkluderar engelsk terminologi med beskrivningar och text på svenska. Läraren pratar svenska.

Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt.Läs mer om kursinnehåll
Innehåll

Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
 • Digital och agil transformation
 • Förvaltning och den agila världen
 • Varför agil?
 • Relationen och skillnader: Agile – Scrum – DevOps
 • Relationen Agile - ITIL
 • Framgångsrika Agile/DevOps Teams
 • Kanban som verktyg
 • Roller inom Agile
 • Tools & Techniques
 • Övningar

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Introduktion till Agilitet - Distans (2 halvdagar)

Antal dagar:
Pris: 5900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema