Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Omvärldsbevakning i en händelsedriven värld (GIG)
Omvärldsbevakning - i en händelsedrivande värld.
 
Allt fler företag, kommuner och andra organisationer upptäcker värdet av att omvärldsbevaka. Men vad innebär det egentligen, hur går man tillväga och hur blir man lyckosam?
 
När man har ett behov av att omvärldsbevaka för att behålla sin relevans, sin konkurrenskraft och vara tidig i att agera på förändringar som sker i omvärlden hos sina konkurrenter, sina kunder och övriga aktörer, såsom underleverantörer m.fl., ni har en relation till.
 
Ytterligare ett BiTA-GIG, denna gång, där vi går igenom de grundläggande principerna man behöver förhålla sig till för att skapa ett strukturerat omvärldsarbete.
 
En stor utmaning i omvärldsarbetet är att hitta guldkornen bland allt brus. Många som arbetar med omvärldsarbete har flera andra ansvarsområden och då blir tiden en avgörande och begränsad resurs.
 
Därför är det viktigt att du arbetar systematiskt och effektivt med din omvärldsbevakning. För att bli mer effektiv och inte gå miste om viktig information kommer vi ge dig konkreta tips som kan hjälpa dig i ditt arbete.
Sådana tips kommer att vara:
 • Börja med att titta på er egen verksamhet, vad är det för information ni behöver för att fatta bättre beslut?
 • Omvärldsarbetet ska hänga ihop med och spegla verksamhetens målsättning.
 • Omvärldsarbete ska följa en given process från hur ni samlar in informationen till hur den används och kommuniceras internt. Det är viktigt att ni har en process som är fristående från enskilda individer och regelmässigt följs upp.
 • Att följa upp och utvärdera informationen. Omvärldsarbete är inget 100-meters lopp, utan handlar om att ha uthållighet och att arbeta kontinuerligt med informationsflödet, dess begränsning, innehåll och analys.
I GIG:et kommer vi att gå igenom, diskutera och utveckla följande områden.
 • Syfte & mål
 • Vad är omvärldsarbete
 • Viktiga framgångsfaktorer
 • Nyttan med omvärldsarbete
 • Begrepp och terminologi
 • Processen att bevaka, analysera & kommunicera

Antal dagar:

Pris: 2850 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 11.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa nya kontakter som kan bli värdefulla i din fortsatta utveckling.
På våra GIG får du:
 • Grundläggande kunskap i ämnet av en expert på området
 • Digitalt kursmaterial med bilderna från utbildningen
 • Verktygskort som summerar de viktigaste delarna
 • Ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har ett behov av att förstå din omvärld.
Kan vara alla roller i en organisation där man behöver förstå och ibland agera kopplat till trender, händelser och andra aktörer.
 
Kursmaterial
Du får en digital version av det material som gås igenom på kursen skickad till dig och ett verktygskort som fungerar som checklista och snabbreferens när man tänker omvärldsarbete.
 
Om kursledaren

 
Ulf Myrberg
Ulf arbetar sen många år som senior managementkonsult och utbildare och har varit verksam i det egna företaget BiTA Service Management sen 2003. I sin konsultroll arbetar Ulf med rådgivning och kvalitetssäkringar inom organisationer och deras sätt att effektivisera och kundorientera IT-leveransen, samt andra styrnings- och ledningsfrågor. I sin roll som konsult har Ulf sin styrka i att kunna ge ledningsgrupper konkret stöd när det strategiska frågeställningar, förändringsledning, förvaltning, nyttorealisering, sourcing och tjänsteutveckling. Han är en erkänd  profil på den internationella arenan inom IT Service Management-området och har till exempel deltagit i framtagandet av flera böcker inom det globala ramverket ITIL

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Omvärldsbevakning i en händelsedriven värld (GIG)

Antal dagar:
Pris: 2850kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema