Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Internkommunikation som berör och motiverar! (GIG)
Internkommunikation som berör och motiverar.


Internkommunikation som motiverar och gör sitt jobb!

Ett GIG för att lära sig hur man kan motivera kollegor så att de gör precis allt de förmår, istället för det minsta de kan komma undan med. För att lyckas gäller det bland annat att visualisera och förankra vad verksamheten förväntar sig av medarbetaren och vad medarbetaren kan förvänta sig av verksamheten. En framgångsrik kommunikation handlar följaktligen om att kunna sätta sig in i och samtidigt kommunicera flera perspektiv, exempelvis ledarens och medarbetarens.
 
GIG:et handlar även om hur Du gör för att hålla organisationen välinformerad om mål och strategi, händelser, tillhandahålla fungerande support och verksamhetsstöd, samt förmå medarbetarna att bära viktiga kärnvärden eller värderingar.
 
Deltagarna får en fördjupad kunskap om internkommunikation, hur den påverkar människor och hur man kan utveckla kommunikationen så att den betyder något för mottagaren. Målet med giget är att chefer och medarbetare ska veta vilka variabler som är viktiga och hur man tillämpar dessa för att skapa en meningsfull och motiverande internkommunikation.
 
Vi berör områden som:
  • Exempel på bra och dålig internkommunikation
  • Teori och begrepp, vad är kommunikation
  • Hur man gör för att kartlägga styrkor och svagheter i kommunikationen
  • Grunderna i internkommunikation
  • Den kommunikativa organisationen och vilka krav den ställer på ledarskap och medarbetarskap
För att förbättra och utveckla internkommunikationen behöver man identifiera, prioritera och kreera kanaler och informationsbärare som är kommunikativa och samtidigt kostnadseffektiva. Det handlar ytterst om att internkommunikationen ska vara meningsfull, begriplig och användbar.
“Every word counts” 
— Tom Barnes författare

Pris: 2850 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 11.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Om BiTAs GIG-utbildningar
Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa nya kontakter som kan bli värdefulla i din fortsatta utveckling.

På våra GIG får du:
  • Grundläggande kunskap i ämnet av en expert på området
  • Digitalt kursmaterial med bilderna från utbildningen
  • Verktygskort som summerar de viktigaste delarna
  • Ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har ett behov av att kommunicera och hantera människor på ett framgångsrikt vis.
Deltagare till GIG:et kan vara alla roller i en organisation där Du behöver kommunicera och agera kopplat till team, organisation och verksamhetsutveckling.
 
Kursmaterial
Du får en digital version av det material som gås igenom på kursen och ett verktygskort som fungerar som checklista och snabbreferens för internkommunikation.

Om kursledare
 
Sture Johansson
Sture har varit verksam inom affärs och organisationsutveckling samt kommunikation sedan år 1994 i egna företag och som anställd i olika nyckelroller såsom affärsutvecklingschef, VD och HR-chef. På BiTA arbetar Sture inom kompetensområdet strategi och governance och har drivit en rad komplexa uppdrag såsom organisationsförändringar, ledarskapsutveckling och strategiutveckling åt företag och organisationer verksamma inom bland annat teknik, energi och fastighet. Som ledare är Sture trygg, motiverande och resultatorienterad och har förmåga att ”stå kvar när det blåser” och räds inte besvärliga situationer.

 

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Internkommunikation som berör och motiverar! (GIG)

Pris: 2850kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema