Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Delad kunskap och Knowledge Centered Support (GIG)

Kundservice och det vi brukar kalla medarbetarservice blir allt viktigare i alla organisationer och är en viktig förutsättning för en förbättrad kundresa och en större kundupplevelse.
 
Frågan är varför det är så svårt, varför ser det ut som det gör efter 40 år med IT-support och hur går man tillväga och hur blir man lyckosam?
 
Delad Kunskap och Knowledge Centered Support
Kunskapshantering och att dela kunskaper med andra inom sin organisation är den största enskilda framgångsfaktorn inom Kundsupport.
 
Det finns många verktyg och metoder på marknaden när det gäller Knowledge Management, men få har förmågan att utnyttja dessa på ett bra sätt.
 
Utveckla dina kunskaper och din förmåga att dela och ta del av kunskaper med andra i din organisation.
 
Kunskapsdelning är allas ansvar i en organisation och det hänger inte enbart på supporten att skapa kunskapsartiklar och utveckla kunskapsdatabasen. Tvärt om, det är till stor del även 3:rd-line och 2:nd-line som ska bidra och vara med och bygga upp den gemensamma databasen. T.ex. när nya tjänster skapas och ska ut till kunder och användare så är det särskilt viktigt att de som är ansvariga för tjänsten säkerställer att all information om tjänsten och hur den ska supporteras finns med kunskapsverktyget.
 
Att sätta mål kring skapandet av nya och förbättrade kunskapsartiklar är grunden i ”kunskaps centrerad service” och att ständigt förbättra och utveckla kunskapsdatabasen ska tillhöra vardagen i en support.
 
Vi lär ut hur man på ett framgångsrikt sätt kan ”Digitalisera kunskap” så att den kan återanvändas av både medarbetare och kunder på bästa sätt.
 
På kursen får du kunskap och insikter om:
 • Vad är kunskap? - Varför den är viktig som del av medarbetarresan
 • Knowledge-Centered Services (KCS)
 • Införande av KCS – några tips
 • Att skapa Kunskapsartiklar
 • Varför ska kundservice röra sig åt vänster (Shift-left)
 • IT:s betydelse för införande av KCS i företaget
 • KCS, Kunskapshantering och ITIL
 • Digital transformation, KCS och kundservice

Pris: 2850 kr (ex moms)

Tid: 09.00 - 12.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa nya kontakter som kan bli värdefulla i din fortsatta utveckling.

På våra GIG får du:
 • Grundläggande kunskap i ämnet av en expert på området
 • Digitalt kursmaterial med bilderna från utbildningen
 • Verktygskort som summerar de viktigaste delarna
 • Ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om kundservice rent generellt men också vill veta mer om hur vi BiTA definierar och arbetar med det vi kallar Medarbetarresan.
Kan vara alla roller i en organisation där man behöver förstå och ibland agera kopplat till god kundservice och hur man uppnår detta.
 
Kursmaterial
Du får en digital version av det material som gås igenom på kursen skickad till dig och ett verktygskort som fungerar som checklista och snabbreferens när man arbetar med Kund- och medarbetarservice.

Om kursledaren
Peter Hero
Peter Hero har arbetat med service och support i flera branscher både i den privata och i den offentliga sektorn. Idag driver Peter flera olika supportnätverk inom ”Support Services Institute” i hela landet. Han håller utbildningar inom service, support och kundkommunikation och är ofta anlitad både som talare och moderator på vid konferenser och event. För att kunna hjälpa sina kunder och sina medlemmar till nätverken på bästa sätt så håller Peter även koll på verktygsleverantörerna i branschen. Han har också en koppling till forskning och akademin där han är med i olika forskningsprojekt och forum för att driva utvecklingen inom support framåt, både nationellt och internationellt

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Delad kunskap och Knowledge Centered Support (GIG)

Pris: 2850kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema