Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

DASA DevOps FundamentalsUp to 200 times faster software deployment, 30 times increased deployment frequency, and 60 times higher change success rates. The data doesn’t lie. Organizations such as Netflix, Spotify, and Facebook are transforming IT by successfully implementing DevOps principles. But you don't have to be a hot internet company or a gigantic enterprise to be a DevOps leader. Companies large and small, young and old, have magnificently made the transition and have the proof of success in their pockets.
 
DevOps training is the starting point for an organization going on the DevOps journey. Improved workflows and faster deployment start with a core understanding of DevOps fundamental concepts by anyone involved in an agile and/or DevOps team. The 2-day DevOps Fundamentals course provides an extensive introduction to the core Agile DevOps principles covering the essential knowledge and skill competencies that have been defined by the DevOps Agile Skills Association (DASA). This course is designed to provide the core education necessary to build your DevOps vocabulary and to understand its principles and practices. With the help of key DevOps concepts and terminology, real-life case studies, examples and interactive group discussions and extensive exercises in each module you will acquire a fundamental understanding of DevOps.
 Audience
 • Individuals involved in IT development, IT operations or IT service management
 • Individuals whose role is touched by DevOps and continuous delivery, such as the following IT roles:
   - DevOps engineers
   - Product owners
   - Integration specialists
   - Operations managers
   - Incident and change managers
   - System administrators
   - Network administrators
   - Business managers
   - Automation architects
   - Enterprise architects
   - Testers
Prerequisites:
Basic familiarity with Agile, Scrum, Lean, and ITSM principles is beneficial
 
Exam information:
The certification does not take place during the course.
The DevOps Fundamentals exams are delivered by APMG and iSQI. The participants can order the vouchers for the exam through BiTA Service Management.
The exam can take place at BiTA or remote, at any approved location with a webcam (home/office).
Cost for the exam is SEK 1 900

Antal dagar: 2

Pris: 18950 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 1900kr (ex moms)

Tid: 09.00 - 17.00
Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska.

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Learning Objectives:
At the end of this course, you will be able to:
 • Know the emergence of DevOps
 • Know the core concepts and principles of DevOps
 • Know what DevOps means for you as professional and for your organization
 • Know the essence of a DevOps culture
 • Understand the key elements of a DevOps culture
 • Know the important aspects when creating a DevOps culture
 • Know the Operational models of DevOps
 • Understand the need for autonomous teams
 • Understand the impact of DevOps on Architecture with respect to deployment
 • Understand governance within DevOps teams
 • Understand Agile, Scrum and Kanban and how these practices relate to one another
 • Understand how ITSM processes relate to practices in a DevOps culture
 • Understand how lean is used to optimize processes
 • Know how to provide a Value Stream Map for a given process
 • Understand the way to harvest new and innovative ideas
 • Know the impact of automation on Software Delivery processes
 • Understand the benefits and core principles of Continuous Delivery
 • Describe the key cloud principles for DevOps organizations
 • Know the relevance of monitoring and logging DevOps
Course agenda:
Day 1:
1. Course Introduction
2. DevOps Introduction
3. Culture
4. Organization
5. Processes
 
Day 2:
5. Processes(Continued)
6. Automation
7. Measure and Improvement
Mock Exam


Läs mer om kursinnehåll
Course Outline:

Module 1: Course Introduction
 • Let’s Get to Know Each Other 
 • Module Objectives
 • Module Topics
 • DASA DevOps Fundamentals - An Introduction
 • DevOps Agile Skills Association (DASA)
 • Module Summary
Module 2: DevOps Introduction 
 • Module Objectives
 • Module Topics
 • DevOps Evolution
 • Key Concepts of DevOps
 • DASA DevOps Principles
 • Module Summary
 • Module End Questions
Module 3: Culture 
 • Module Objectives
 • Module Topics
 • Embracing a DevOps Culture
 • Core Elements of a DevOps Culture
 • Implementation of a DevOps Culture
 • Module Summary
 • Module End Questions
Module 4: Organization
 • Module Objectives
 • Module Topics
 • Business Structurel
 • Autonomy in Teams
 • DevOps Impact on Architecture
 • DevOps Governance
 • Module Summary
 • Module End Questions
Module 5: Processes
 • Module Objectives
 • Module Topics
 • Process Basics
 • DevOps in Relation to ITSM
 • Agile and Scrum
 • Optimizing Processes Using Lean
 • Business Value Optimization and Business Analysis Using Story Mapping
 • Module Summary
 • Module End Questions
Module 6: Automation
 • Module Objectives
 • 6A Automation Concepts Topics
 • Software  Delivery Automation Concepts
 • Continuous Delivery Core Concepts
 • Continuous Delivery Automation Concepts
 • Continuous Delivery Automation Focus Topics
 • 6B Data Center Automation Topics
 • Cloud Technology and Principles
 • Cloud Services Concepts in a DevOps Organization
 • Module Summary
 • Module End Questions
Module 7: Measure and Improvement
 • Module Objectives
 • Module Topics
 • Importance of Measurement
 • Choosing the Right Metrics
 • Monitoring and Logging
 • Module Summary
 • Module End Questions

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

DASA DevOps Fundamentals

Antal dagar: 2
Pris: 18950kr (ex moms)
Certifieringskostnad (1900kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs
iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema