Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

COBIT® 5 Foundation

COBIT® 5 Foundation – best practice för IT governance

 
Kursen COBIT® 5 Foundation beskriver fördelarna med ett ordentligt ramverk för IT Governance. Kursen förklarar också hur en organisation kan uppnå effektiv IT Governance med hjälp av "best practice" enligt COBIT® 5. Kursen går igenom ramverket och de olika komponenterna.

Utbildningen är tre dagar lång (inklusive frivillig avslutande certifiering) och varvar teori med olika övningar. Kursmaterialet är på engelska.
 
Målgrupp
 
Kursen riktar sig till företagsledning, affärsområdeschefer, IT-management och revisorer, IT-revisorer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, kvalitetsansvariga inom IT, processansvariga och chefer i organisationer som tillhandahåller IT-tjänster.
 
Förkunskapskrav

Inga. Men vi rekommenderar att deltagarna har viss erfarenhet av området IT Governance.

Antal dagar: 3

Pris: 18950 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2250kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
Cobit Foundation - Produktblad.pdf

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Erfaren och öppen kursledare med erfarenheter"
"Bra - lugn och strukturerad kursledare"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Kursen COBIT® 5 Foundation beskriver fördelarna med ett ordentligt ramverk för IT governance. Kursen förklarar också hur en organisation kan uppnå effektiv IT governance med hjälp av "best practice" enligt COBIT. Kursen går igenom ramverket och de olika komponenterna.
 
COBIT® 5 är den enda ram för styrning och ledning av företagets IT som behövs. Denna senaste version innehåller de senaste tankegångarna i företagsadministration och metoder, och globalt accepterade principer, metoder, analytiska verktyg och modeller för att öka förtroendet för, och värde från informationssystem.
 
COBIT® 5 bygger på och expanderar från COBIT 4.1 genom att integrera andra stora ramar, standarder och resurser, inklusive ISACA: s Val IT och Risk IT, ITIL ® och relaterade standarder från International Organization for Standardization (ISO).
 
Utbildningen är tre dagar lång (inklusive frivillig avslutande certifiering) och varvar teori med olika övningar. Kursmaterialet är på engelska.
 
Antal deltagare
Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.
 
Kurslängd
Tre dagar
 
Språk
Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska. Certifieringen görs på engelska.
 
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
  • Hur IT Management-frågor påverkar organisationer
  • Behovet av ett kontrollramverk som drivs av behovet av IT governance
  • Förståelse av principerna för IT governance och hur IT governance bidrar till att hantera IT Management-frågor, och vem som ansvarar för IT governance
  • Hur COBIT motsvarar förväntningarna och kraven på ett ramverk för IT governance
  • Identifiera ramverkets komponenter - vad som är kontrollobjekt, kontrollpraxis och ledningsinstruktioner
  • Förstå hur man tillämpar COBIT i praktiken
  • Identifiera vilka funktioner som COBIT tillhandahåller och deras fördelar


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll

Bland annat så kommer kursen att omfatta följande delar:
Introduktion till IT governance och COBIT
•  Definitioner
•  Principer
•  Behovet av IT governance och ett ramverk för kontroll
•  Utmärkande för ett ramverk för kontroll
 
Översikt av ramverket
•  Värde, begränsningar, komponenter och fördelar
•  Premisser och principer för COBIT
•  COBIT-kuben - ramverket
 
Översikt av COBIT-komponenterna
•  Koppla samman verksamhetsmål, IT-mål och IT-processer
•  Ramverk, kontrollobjekt och kontrollpraxis
•  Ledningsinstruktioner
•  Revisionsinstruktioner
 
COBIT och IT-miljön
•  Position jämfört med andra standarder och ramverk
•  Anpassning till lagar och förordningar
•  Relationen till Sarbanes-Oxley (Sox)
 
Inför certifiering
•  Tips och råd inför certifieringen
•  Hur certifieringen går till

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

COBIT® 5 Foundation

Antal dagar: 3
Pris: 18950kr (ex moms)
Certifieringskostnad (2250kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema