Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 Nyheter

Certifierad Release Management Specialist

Kursen Certifierad Release Management Specialist vänder sig till dig som arbetar med att tillgängliggöra nya/uppdaterade versioner av IT-tjänster och vill vidareutveckla dig i din roll inom releashantering. 
 
Den ger dig en djupare förståelse för principerna och praktisk erfarenhet av att använda det allra senaste inom Release Management och samspelet med övriga praxis. Hur Release Management kan implementeras och styras i en organisation, samt kunskap och verktyg för att tillämpa Release Management i ditt dagliga arbete.
 
IT Service Management best practice har ett stort fokus på dagens – och morgondagens – metoder och modeller för utveckling och effektivisering. Release management beskriver alla de aktiviteter som behöver genomföras för att säkerställa att det nya kan användas direkt, samt närliggande arbetssätt, exempelvis Service Validation and Testing samt Deployment management. Kursen syftar även till att ge dig tillräckliga kunskaper för en certifiering till Certifierad Release Specialist.
 
Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt diskussioner, med syfte att ge kunskap om hur man praktiskt tillämpar och arbetar inom Release Management.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till personer som arbetar och/eller planerar att arbeta med driftsättning av förändringar inom IT, såväl till processägare, release manager, ansvarig för annan process som har gränssnitt mot Release Managment, eller har annan befattning inom IT.
 • som idag arbetar med driftsättningsaktiviteter – tester, utbildning och alla andra förberedelser
 • som ansvarar för driftsättningar – har rollen Release manager eller motsvarande
 • som behöver praktisk kunskap och/eller kunskap om bäst praxis inom Release Management, och hur den kan till att höja kvaliteten på IT-leveransen inom en organisation eller till externa kunder
 • som är ansvarig för att utveckla processen och/eller utöva ledning, styrning samt uppföljning av processen.
 • har ansvar för ledning och styrning inom IT Service Management och behöver specialkunskaper inom området.
 • vill utvecklas inom området
Förkunskapskrav
Inga, men vi rekommenderar att du har gått kursen ITIL 4® Foundation. Dessutom tillhandahålls material i utbildningsportalen innan kursstart som du bör ha gått igenom för att kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt. Materialet täcker det som i kursbeskrivningen är markerat som Förkunskap.

Certifiering

Certifieringen görs dag 2 på em. Certifieringen görs på svenska.

Antal dagar: 2

Pris: 15600 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2200kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00
Kursen ges på svenska, kursmaterialet är på svenska men använder engelska IT Service Management termer.

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Bra diskussionsuppgifter"
"Kursledaren engagerade oss deltagare och tog sig tid att lyssna på ens funderingar"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
Syfte med Release management och dess ingående aktiviteter

 • Syfte med Deployment management
 • Release management i fyra dimensioner
 • Samarbetet mellan Release management och Deployment management
 • Att utnyttja Release management och Deployment management i en agil utveckling
 • Ständiga förbättringar
 • Deployment management i fyra dimensioner
Språk
Kursen genomförs på svenska med svenskt kursmaterial, men använder engelska IT Service Management termer.
Certifieringen görs på svenska.
 
Kursmaterial
Kursdokumentationen är digitalt.
 
Kursen kan med fördel kompletteras med:


Läs mer om kursinnehåll

Kursen berör följande områden:

 • Release management
 • Deployment management
 • Agil utveckling
 • DevOps
 • Lean; värdeströmmar och kartläggning
 • Continual service improvement

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Certifierad Release Management Specialist

Antal dagar: 2
Pris: 15600kr (ex moms)
Certifieringskostnad (2200kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema