Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

Certifierad Problem Management Specialist

Kursen Certifierad Problem Management Specialist vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll inom Problem Management. Den ger dig en djupare förståelse för principerna, och praktisk erfarenhet av att använda praxis (best practice) inom Problem Management och hur samspelet med övriga processer. Hur processen kan implementeras och styras i en organisation, samt kunskap och verktyg för att tillämpa problem management i ditt dagliga arbete. 
 
Kursen har också till syfte att ge tillräckliga kunskaper för en certifiering till Certified Problem Management Specialist.
 
Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt diskussioner, med syfte att ge kunskap om hur man praktiskt tillämpar och arbetar inom problem management.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till personer som arbetar och/eller planerar att arbeta med problem management.
 
Kursen riktar sig till:
 • Personer som behöver praktisk kunskap och/eller kunskap om bäst praxis inom problem management, samt hur problem management bidrar till att höja kvaliteten på IT-leveransen inom en organisation eller till externa kunder
 • Processägare som ska utveckla processen och/eller utöva ledning, styrning samt uppföljning av processen
 • Alla med ansvar för ledning och styrning inom IT Service Management som behöver specialkunskaper inom området kritiskt tänkande och problemlösning
 • Personer som vill utveckla sig själva, och eventuellt certifiera sig, i sin yrkesroll
När du gått igenom kursen Certifierad Problem Management Specialist har du förutsättningar att:
 • Förstå samspelet mellan problem management och andra practices och processer
 • Förstå problem management utifrån fyra dimensioner enligt IT Service Management best practice
 • Mäta och följa upp problem managements, syfte och mål
 • Genomföra och driva förbättringsaktiviteter, för att uppnå problem managements syfte och mål

Förkunskapskrav
Inga, men vi rekommenderar att du har gått kursen ITIL 4® Foundation. Dessutom tillhandahålls material i utbildningsportalen innan kursstart som du bör ha gått igenom för att kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt. Materialet täcker det som i kursbeskrivningen är markerat som Förkunskap.

Certifiering
Certifieringen genomförs dag 2 på eftermiddagen. Certifieringen är på svenska.

Antal dagar: 2

Pris: 15600 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2200kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00
Kursmaterialet är på svenska men använder engelska IT Service Management termer, läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Mycket givande med dialogen med deltagarna och såklart kunskapen man fick om problemprocessen genom materialet och kursledaren"
"Kursledaren engagerade och entusiasmerade mig"
"Inspirerande, engagerande, duktig kursledare på att förmedla och  förklara. Många bra exempel också"
"Uppfriskande kunskaper och inspiration. Kursen gick otroligt fort och det var kul/givande"
"Tycker alla övningar och grupparbeten är givande då man får applicera på sin egen organisation""
"Kursledarens exempel gör det tydligt"
"Kursledaren var positiv och energisk så det var super!"
"Jättebra med erfarenhetsutbytet från kursdeltagarna och kursledaren så man har något att jämföra med i sin verksamhet"
"Tyckte allt var givande då det alltid är bra att diskutera med andra som arbetar med samma sak"
"Allt var bra, men särskilt bra var den sista om vad man kommer att ta med sig till arbetet efter kursen"
"Kursledaren förklarar saker på ett pedagogiskt sätt"

Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital.
 
Språk
Kursen genomförs på svenska med svenskt kursmaterial, men använder engelska IT Service Management termer.
 
Målsättning
 • Efter genomgången utbildning ska deltagaren förvänta sig att ha kunskaper och förståelse för följande:
 • Syfte och mål med problem management
 • Problem management och dess plats i IT Service Management enligt best practice
 • Hur man kan införa processen i en organisation
 • Hur man kan mäta, utöva styrning och uppföljning samt förbättra processen
Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
 • IT Service Management och några av dess practices
 • Samspelet inom Service Value Chain och värdeströmmar
 • Problem Management i detalj
 • Styrning, mätning och förbättring


Läs mer om kursinnehåll
Certifierad Problem Management Specialist

Kursen omfattar bland annat följande ämnen:
 • IT Service Managemet (Förkunskap)
  Vi går igenom de grundläggande begreppen inom IT Service Management best practice. Begreppen kommer att repeteras, men vi kommer inte att gå in i detaljer.

   - Bland begreppen finns:
   - De fyra dimensionerna
   - Ledningssystemets (Service Value System) delar
   - Aktiviteter i värdekedjan (Service Value Chain activities)
   - Värdeströmmar
   - Vägledande principer

Eftersom uppbyggnad och dokumentation rörande practices och processer skiljer sig från tidigare versioner går vi igenom strukturen.

 • Problem management
  Vi går övergripande igenom problem management med syfte, omfattning och definitioner av begrepp.
 • Problem management och värdeströmmar
  Vi går igenom problem- och kartläggningsaktiviteter som ingår i värdeströmmarna som leder fram till att identifiera underliggande orsaker till problem
 • Problem management och organisation
  Vad bör man tänka på rörande organisation för att bäst hantera problem, och vilka roller samt kompetens krävs?
 • Problem management och teknologi
  Vilka verktyg och metoder behövs för att effektivt hantera problemutredningar?
 • Problem management och leverantörer
  Vilka krav bör ställas på leverantörer, för att vi tillsammans ska få fungerande värdekedjor?
 • Förberedelse för certifiering
  Teoripass varvas med olika övningar

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Certifierad Problem Management Specialist

Antal dagar: 2
Pris: 15600kr (ex moms)
Certifieringskostnad (2200kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema