Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 Nyheter

Certifierad Incident Management Specialist

Kursen Certifierad Incident Management Specialist vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll inom Incident Management. Den ger dig en djupare förståelse för principerna, och praktisk erfarenhet av att använda den allra senaste informationen av praxis (best practice) inom Incident Management, samspelet med övriga processer, hur processen kan införas och styras i en organisation, samt ger dig kunskap och verktyg för att tillämpa den i ditt dagliga arbete.

Kursen har också till syfte att ge tillräckliga kunskaper för en certifiering till Certifierad Incident Management Specialist.

Under utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar och diskussioner med syfte att ge kunskap om hur man praktiskt tillämpar och arbetar i processen Incident Management.

När du gått igenom kursen Certifierad Incident Management Specialist har du förutsättningar att:
 • Förstå samspelet mellan Incident Management och andra practices och processer
 • Förstå incidenthantering utifrån fyra dimensioner enligt IT Service Management best practice
 • Mäta och följa upp incidenthanteringens syfte och mål
 • Vidta och driva förbättringsaktiviteter för att uppnå incidenthanteringens syfte och mål
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta med Incident Management.

Kursen riktar sig till:
 • Individer som behöver uppdaterade information och praktiska kunskaper om bäst praxis inom Incident Management och hur det kan bidra till att höja kvaliteten på IT-leveransen inom en organisation eller till externa kunder
 • Service desk-ansvariga eller processägare som skall utveckla processen och utöva styrning och uppföljning av den
 • Övriga med ansvar för ledning och styrning inom IT Service Management som behöver specialkunskaper i detta område
 • Individer som vill utveckla sig själva, och ev. certifiera sig, i sin yrkesroll

Förkunskapskrav
Inga, men vi rekommenderar att du har gått kursen ITIL® Foundation. Dessutom tillhandahålls material i utbildningsportalen innan kursstart som du bör ha gått igenom för att kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt. Materialet täcker det som i kursbeskrivningen är markerat som Förkunskap.
 
Certifiering
Certifieringen görs dag 2 på em. Certifieringen görs på svenska.

Antal dagar: 2

Pris: 15600 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2200kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00
Kursen ges på svenska, kursmaterialet är på svenska men använder engelska IT Service Management termer.

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Bra exempel som gjorde att kursmaterialet blev ännu mer förståligt, bra kursledare"
"Bra att få diskutera med andra personer som har denna roll hur det arbetar och dela erfarenheter"
"Givande övningar"
"Kursledaren var väldigt tydlig och inspirerande"
"Kursledaren gav bra exempel från arbetslivet"
"Förstå nyttan av incident management och i vad rollen omfattar"
"Användandet av exempel från verkliga livet var väldigt bra och tydliggörande"
"Grupparbeten där man fick fundera var väldigt givande"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kan deltagaren förvänta sig att ha kunskaper och förståelse för följande:
 • Syfte och mål med Incident Management
 • Incident Management och dess plats i IT Service Management enligt best practice
 • Hur man kan införa processen i en organisation
 • Hur man kan mäta processen, utöva styrning och uppföljning, samt förbättra den
Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
 • IT Service Management och några av dess practices
 • Samspelet inom Service Value Chain och värdeströmmer
 • Incident Management i detalj
 • Styrning, mätning och förbättring
Språk
Kursen genomförs på svenska med svenskt kursmaterial, men använder engelska IT Service Management termer.
Certifieringen görs på svenska.

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital.


Läs mer om kursinnehåll
Certifierad Incident Management Specialist
 
Kursen omfattar bland annat följande ämnen:
 • IT Service Management (Förkunskap)
  Vi går igenom grundläggande begrepp inom IT Service Management best practice. Dessa kommer att repeteras men vi kommer inte att gå in på detaljer. Bland begreppen finns:
  • De fyra dimensionerna
  • Ledningssystemets (Service Value System) delar
  • Aktiviteter i värdekedjan (Service Value Chain activities)
  • Värdeströmmar
  • Vägledande principer

Eftersom uppbyggnad och dokumentation rörande processer – eller practices som de nu heter – skiljer sig från tidigare versioner går vi igenom strukturen.

 • Incident management
  Vi går övergripande igenom Incident management med syfte och omfattning samt definitioner av olika begrepp.
 • Incident management och värdeströmmar
  Vi går igenom flera möjliga typer av incidenter och kartlägga aktiviteterna som ingår i värdeströmmarna som leder till återskapandet av funktion
 • Incident management och organisation
  Vad bör man tänka på rörande organisation för att bäst hantera incidenter. Vilka roller behövs och vilken kompetens krävs?
 • Incident management och teknologi
  Vilka verktyg behövs för att effektivt hantera incidenter?
 • Incident management och leverantörer
  Vilka krav bör ställas på leverantörer och hur ska vi tillsammans fungera i värdekedjor?
 • Förberedelse för certifiering

Teoripassen varvas med övningar.

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Certifierad Incident Management Specialist

Antal dagar: 2
Pris: 15600kr (ex moms)
Certifieringskostnad (2200kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema