Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Att ständigt skapa värde - Deliver and Support (GIG)

Nu är alla 6 nya böckerna publicerade. Innehållet spänner över ett större område än tidigare och ett antal nya begrepp har introducerats. Bland de nya begreppen kan nämnas Service Value System, Service Value chain activities samt Value streams. Men var har alla våra processer tagit vägen och hur hänger allt ihop egentligen?
 
BiTA har tagit fram en serie korta utbildningar, som vi kallar GIG, där vi går igenom de viktigaste praktiska tillämpningarna med praxis, processer och värdeströmmar. I dessa reder vi ut begrepp och förklarar hur ni får verkstad med ITIL®4!

 
Många nyheter och uppdateringar samsas i nya versionen. Allt innehåll är anpassat efter dagens moderna och agila värld. Som en konsekvens av den numer breda beskrivningen har arbetssätten fått en lite tillbakadragen roll. Detta gör att det kan kännas utmanande – för att inte säga riktigt svårt – att hitta naturliga övergångar från tidigare versioner till det nya. Vi på BiTA har även vi uppmärksammat detta och har satt ihop en serie GIG-utbildningar där vi fokuserar på arbetssätten, det vill säga verkstaden. Allt för att ni alla ska kunna ta till er det nya och fortsätta att skapa värde för era kunder och intressenter.
 
Detta är del 7 i serien där vi fokuserar på aktiviteter i Value Chain-aktiviteten Deliver and Support
Deliver and Supports stora uppgift är att skapa värde genom att säkerställa att tjänsterna levereras och stöds i enlighet med överenskommelser samt kundernas förväntningar. Denna del innehåller även reflektioner över leverantörshantering och där tittar vi på den utifrån även övriga huvudaktiviteter:
 • Översikt av Value Chain - Deliver and Support
 • Vilka praxis utnyttjas här då?
 • Noggrann genomgång av
  • Monitoring and Event management
  • Service Request management
  • Incident management
  • Problem management
  • Supplier management

Pris: 2850 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 12.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa nya kontakter som kan bli värdefulla i din fortsatta utveckling.

På våra GIG får du:
 • Grundläggande kunskap i ämnet av en expert på området
 • Digitalt kursmaterial med bilderna från utbildningen
 • Ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter
 • Verktygskort som summerar de viktigaste delarna
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som:
 • Bara vill veta mer om ITIL®4
 • Idag arbetar aktivs inom någon eller några av processerna och vill gå vidare enligt nya versionen
 • Planerar eller genomför en förändringsresa mot ITIL
 • Eller bara är allmänt intresserade!
Kursmaterial
Du får en digital version av det material som gås igenom på kursen skickad till dig innan GIG:et.
 
Om kursledaren
Anders Brunberg
har varit verksam inom IT Service Management sedan 2001 och är en av Sveriges mest erfarna konsulter och utbildare inom området. Han är både certifierad ITIL® 4 Managing Professional, ITIL Expert (v3) och ITIL Service Manager och har dessutom även lång erfarenhet av ISO/IEC 20000, Ledningssystem för tjänster.
 Anders har lång praktisk erfarenhet av att införa processer och arbetssätt baserat på ITIL, både inom offentlig sektor och det privata näringslivet, och är mycket väl insatt i de utmaningar och den komplexitet som finns i samband med den typen av förändringsarbete. Han har även djup kompetens inom förvaltningsstyrning och förvaltningsmodeller, t ex pm3. Han är en mycket uppskattad ackrediterad lärare på alla nivåer inom ITIL.
  
Dane Thomas
har bred kunskap inom Service Management med global erfarenhet som sträcker sig hela vägen från servicedesk till strategi och ledarskap. Detta innebär att Dane har god förståelse för människorna och drivkrafterna genom hela organisationen, och kan sammanföra ingenjörer, ekonomer, ledning och operativ verksamhet.
 Erfaren projektledare med processoptimering i fokus, ofta i komplexa miljöer. Kursledare och föredragshållare inom ITIL och ITSM sedan 2012, med kurser och föreläsningar genomförda i Sverige, Tyskland, Kina, Kanada, och USA. Han är både certifierad ITIL 4 Managing Professional och ITIL Expert (v3) och metoder (ITIL, PM3, Agile, DevOps, och Lean), och ledning av workshops/träning med personal inför förändringar som till exempel lansering av nya tjänster.

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Att ständigt skapa värde - Deliver and Support (GIG)

Pris: 2850kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 3 500 kr exklusive moms)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPad modell: Apple iPad (7th gen. 2019) Wi-Fi 10.2" 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema