Yrkesnätverk

BiTA Yrkesnätverk Förvaltning
Kompetensutveckling och nätverk för dig som arbetar med förvaltning

 
Våra yrkesnätverk ger dig:
 • Nya kontakter
 • En strukturerad mötesplats med fokus på gemensamma intresseområden
 • Lärande i nätverk

Tillsammans med våra medlemmar skapar vi ett kraftfullt nätverk som bidrar till att utveckla förvaltningsverksamhet mot bättre värdeskapande, högre flexibilitet och anpassning till snabba förändringar i verksamhetsbehov.

Som medlem får du tillgång till det senaste inom modern förvaltning genom nätverk, seminarier, frukost- och lunchmöten, konferenser och omvärldsbevakning. Du får stora möjligheter att dela med dig av kunskap men också lära av andra i nätverket. Som medlem får du även möjlighet till rådgivning inom förvaltningsfrågor eller andra näraliggande frågor inom BITAs verksamhetsområden.

Varför ska jag gå med?
 • Få del av andras kompetens och
 • Dela med mig av egen kompetens
 • Dela information
 • Få inspiration
 • Ta del av studiebesök på medlemmarnas arbetsplatser
Diskussionsämnen (exempel)
 • Nyttorealisering
 • Livscykelhantering
 • Informationssäkerhet
 • Styrning
 • Tjänsteorientering
 • Ramverk & modeller
 • Roller
 • Kompetensutveckling

Medlemskapet är inte personligt utan tillhör organisationen där ni kan byta kontaktpersoner när ni så önskar. Detta är inte en skattepliktig förmån och ni betalar en serviceavgift. Medlemskapet gäller från det kvartal det tecknas och förnyas sedan kalenderårsvis om inte uppsägning skett. Det finns tre olika typer av medlemskap.

Medlemsförmåner

 • 4 halvdagsträffar per år
 • Kostnadsfria kunskapsfrukostar och seminarier
 • Möjlighet att delta i diskussioner via LinkedIn i en sluten grupp
 • Rabatt på utbildningar (10% på hela BiTAs utbud öppna kurser, 20% på vissa utvalda kurser)
 • Rabatt på konferenser som anordnas av BITA samt vår samarbetspartner Support Services Institute (SSI).
 • Rådgivning (4 timmar per år och organisation/medlemskap)

Prova-på-erbjudande! 
Om du är osäker och först vill veta vad nätverksträffarna kan ge dig och din organisation ger vi möjlighet att närvara på en nätverksträff utan kostnad! Kontakta Mats Göransson för mer information! mats.goransson@bita.eu 0703-84 03 08 (Observera att erbjudandet inte kan nyttjas flera gånger av samma organisation.)

 

Våra medlemskap

Individuell - 7 900 SEK
För mindre företag/organisationer finns det möjlighet att teckna Individuellt medlemskap. Medlemskapet gäller för en namngiven kontaktperson och innebär att endast den angivna personen får rabatt på utbildningar och konferenser enligt ovan.

Duo - 11 900 SEK
Vid tecknande av detta medlemskap har två namngivna kontaktpersoner tillgång till samtliga förmåner ovan. Medlemskapet är inte personligt utan tillhör organisationen där ni kan byta kontaktpersoner när ni så önskar.

Plus - 16 900 SEK
Vid tecknande av Plusmedlemskap har upp till fyra namngivna kontaktpersoner tillgång till samtliga förmåner ovan. Medlemskapet är inte personligt utan tillhör organisationen där ni kan byta kontaktpersoner när ni så önskar.

Kontaktperson har vid förhinder alltid möjlighet att anmäla en kollega som ersättare på nätverksträffarna. 
 
Som icke-medlem eller om man vill närvara med fler än vad medlemsnivån tillåter kan man göra det till en engångskostnad av 1500kr/person och nätverksträff.

För att teckna medlemskap kontaktamats.goransson@bita.eu 0703-84 03 08

 
Vill du se vilka events vi har arrangerat det senaste året, kan du läsa om dem här »
Det finns inga aktuella event i kalendariet för den aktuella orten.