Genomförda kunskapsfrukostar, konferenser och nätverksträffar

Här ser du de events som vi har arrangerat det senaste året.

2023-02-09
Kundvärde och fördelar med SIAM – Service integration And Management
Läs mer

2022-11-24
Hantera problem som en del i ständiga förbättringar och den lärande organisationen
Läs mer

2022-10-13
Gärna ”Walk the talk” – men inte utan förändringsplan och metod för att säkra effekt!
Läs mer

2022-08-25
Kunskap och förmågor som ger Operativ Excellens
Läs mer

2022-06-02
Kritiskt tänkande, reflektion samt identifiering och analys av grundorsaker är en förutsättning för Operativ Excellens
Läs mer

2022-05-17
Digitala Servicedagarna 17-18 maj
Läs mer

2022-04-21
Operativ Excellens – en fråga om nuläge, gap och åtgärder i självstyrande team
Läs mer