Genomförda kunskapsfrukostar, konferenser och nätverksträffar

Här ser du de events som vi har arrangerat det senaste året.

2022-06-02
Kritiskt tänkande, reflektion samt identifiering och analys av grundorsaker är en förutsättning för Operativ Excellens
Läs mer

2022-05-17
Digitala Servicedagarna 17-18 maj
Läs mer

2022-04-21
Operativ Excellens – en fråga om nuläge, gap och åtgärder i självstyrande team
Läs mer

2022-03-17
Ledstjärna som en väsentlig del i arbetet med att skapa Operativ Excellens
Läs mer

2022-02-17
Motiverade och effektiva team vill vi alla ha i jakten på Operativ Excellens – men hur gör man för att skapa dessa?
Läs mer

2022-01-27
Operativ Excellens i praktiken med Flow
Läs mer

2021-12-16
Effektiv internkommunikation - i jakten på Operativ Excellens!
Läs mer
2021-12-02
Partnerkonferens - Future of the Digital Workplace – Transforming Through Innovation
Läs mer

2021-11-18
ITIL ® 4 för Operativ Excellens - Konferens
Läs mer

2021-10-28
Operativ Excellens: Prioritering – Praktiskt, Konkret och Enkelt!
Läs mer

2021-09-21
Operativ Excellens – med ITIL® 4 som ett av verktygen!
Läs mer

2021-08-26
Operativ Excellens - men utan glädje går det inte!
Läs mer