Nyhetsarkiv


Sedan årsskiftet är vi medlemmar i Diversity Charter Sweden

2021-04-27
Som en del av vårt ställningstagande att arbeta mer aktivt med mångfald har vi tecknat medlemskap och engagerat oss i Diversity Charter Sweden. Vi på BiTA hoppas fler upptäcker vikten av att arbeta med mångfalds- och inkluderingsfrågan för att vara ett attraktivt och lönsamt företag.
Läs mer

Certifierad Verksamhetsutvecklare - ny utbildning hos BiTA!

2021-02-11
Med utgångspunkt från BiTA:s andra populära utbildningsprogram lanserar vi nu en utbildning som fokuserar på ett snabbt växande område; verksamhetsutveckling! En ständigt föränderlig omvärld skapar ett behov av kontinuerlig, snabb och effektiv utveckling av organisationer. Kort sagt, både komplexiteten och förändringstakten ökar. Rollen som verksamhetsutvecklare blir därför alltmer central och detta utbildningsprogram ger dig en stabil plattform att stå på!
Läs mer

Välkommen i gänget Eva!

2020-10-14
BiTA Service Management hälsar Eva Pellas Löfgren välkommen som Managementkonsult.
Läs mer

Wise IT gav BiTA ett uppdrag att ta fram ett utbildningsprogram för Servicedesk agents – Ett mycket lyckat samarbete!

2020-10-01
Så här uttalar sig Michaela Pettersson projektansvarig på Wise IT.
”Vi valde BiTA för att de har väldigt lång erfarenhet av den här typen av utbildningar och i branschen känner många till BiTA sedan tidigare. Viktigt var också att de tillsammans med etablerade partners kunde samordna och erbjuda alla delarna i utbildningen”

Läs mer