Vi välkomnar Ulrika Jansdotter till BiTA!

2023-08-17
Vi är så glada att Ulrika valt att börja hos just oss då hon är en mycket uppskattad konsult med många åtråvärda kompetenser. I rekryteringsprocessen fick Ulrika i uppgift att presentera en lösning för ett fiktivt case som vi passar på att dela med oss lite av, närmare bestämt en lista på 4 riktigt viktiga saker att tänka på om man ska lyckas tillämpa tillitsbaserad styrning i en kommun.

1. All styrning utgår från effektstyrning - vad är det vi ska åstadkomma, vilken effekt vill vi uppnå?

2. Var och en behöver ha tillit till sin egen och andras förmåga. 

3. Alla behöver ha samma attityd till arbetet, processen, aktiviteter och resultat. 

4. Ovanstående behöver grundläggas och upprepas kontinuerligt.


Ulrika börjar hos oss som konsult den 25 augusti och i konsultrollen fokuserar Ulrika alltid på kundnytta och att finna enkla lösningar på tillsynes komplexa problem. Kommunikation är en av Ulrikas starka sidor och utbildning är en återkommande uppgift i Ulrikas tidigare uppdrag. Hon har verkat som lärare både på institut och hos kunder i samband med förändringar. Ulrika kan anlitas i strategiska frågor, såväl som operativa. Det är förändringen i sig som är hennes drivkraft.
 
 

 

Om ni vill komma i kontakt med Ulrika når ni henne på ulrika.jansdotter@bita.eu