ITIL 4 (for) any reason

Göteborg, 2019-05-23

* = obligatoriska uppgifter

Postadress

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med att du anmäler dig till ett kunskapsevent samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen och leverera den efterfrågade föreläsningen. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier" som rensas inom 90 dagar från leveranstillfället.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.