#BiTAtalks - Kvalitet i en alltmer digitaliserad värld

Kvalitet är ett väletablerat begrepp som innefattar ett stort område kopplat till såväl verksamhetsutveckling som hållbar utveckling. Begreppet kvalitet är tolkningsbart och relativt betraktarens ögon men i grunden handlar det om att på bästa sätt skapa och förmedla värde till kund samt göra rätt saker på rätt sätt och i rätt tid. Det är viktigt att se kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv för hur man både bedriver sin organisation och hur man arbetar med ständiga förbättringar av sina processer. Digitaliseringens framväxt och en alltmer komplex omvärld ställer högre krav på kvalitetstänk i verksamheter. Kundens krav på kvalitet ökar i såväl tjänsteleveranser som produkter.


De som medverkar i vår podserie för Kvalitet är våra managementkonsulter Josefine Thunell och Michael Ramirez, vår VD Barbara Carreño samt docenten och forskaren Raine Isaksson.


Avsnitt 1 - Vad menar vi när vi pratar om kvalitet?

Kvalitet - ett begrepp som används världen över, men vad menas egentligen med kvalitet? I avsnittet belyser vi vad kvalitet är och varför det är så viktigt att kvalitetsområdet får ett stort utrymme i organisationer och dess utveckling. Vi belyser bland annat frågor som "måste man alltid uppfylla kundernas behov utifrån ett kvalitetsperspektiv?" och "måste kvalitetsarbetet vara systematiskt?".Avsnitt 2 - Kvalitetsarbete i praktiken, hur gör man och vad är viktigt att tänka på?

Hur kan organisationer gå tillväga för att bedriva ett framgångsrikt förbättringsarbete? Hur och var kan vi börja någonstans? Hur får vi tillräcklig kunskap för att kunna förstå kunden och dess reella behov och förväntningar? Dessa är några av de frågeställningar vi belyser och besvarar med hjälp av docenten och forskaren Raine Isaksson. I avsnittet belyses även olika filosofer, principer och likaså vikten av att ha uthållighet.


OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP