#BiTAtalks - Tjänster och tjänsteutveckling med kunden i centrum

Tjänster. Tjänster. Tjänster. Idag pratas det lika mycket om tjänster som det förr pratades om produkter. Men vad innebär det att leverera en tjänst? Hur designar man en tjänst? Och vad är det för skillnad för kunden att konsumera en tjänst kontra en produkt? Förutom dessa frågeställningar tar vi även upp hur tjänster produceras, hanteras och levereras samt vilka modeller det finns idag för att göra allt detta. Med andra ord, vill du veta mer om fenomenen tjänsteorientering, tjänsteutveckling och tjänstestrategier bör du lyssna på vår podcast #BiTAtalks. I vår podcastserie om Tjänster kan du få en ökad förståelse för värdet av att erbjuda tjänster till kund och verksamhet.

Moderator för vår podserie gällande Tjänster är vår VD Barbara Carreno. Som expert i serien bidrar våra kollegor Hasse Nilsson och Anita Myrberg.


Avsnitt 1 - Tjänstesamhället är här - men vad är en tjänst egentligen?

Vårt samhälle har utvecklats till det vi kallar ett tjänstesamhälle och digitaliseringen har drivit på den utvecklingen. Vad innebär det? Vad är en tjänst och vad är syftet med tjänster? Hur påverkas jag som kund respektive leverantör av att vi går från ett produktfokus till ett tjänstefokus?Avsnitt 2 - Kunden vill ha en tjänst för att få det enkelt!

Digitaliseringen har gett en skjuts till tjänstesamhället. Tjänster finns tillgängliga för oss som användare och kunder i en mängd olika kontexter. Att användningen av tjänster har ökat kan kopplas samman med att kunden vill kunna förenkla sin situation och kunna köpa ett färdigt resultat. Att använda tjänster innebär att kunden kan koppla bort delar av ansvaret och ägandet av alla tillhörande kostnader och risker. Anita Myrberg och Hasse Nilsson har varit verksamma som konsulter inom Service Management i drygt 15 år. Hör dem resonera och berätta om hur de ser på kundens drivkrafter bakom att köpa tjänster. Avsnitt 3

Mer information om avsnittet och avsnittet kommer när det har publicerats. Förväntad publicering 2018.Avsnitt 4

Mer information om avsnittet och avsnittet kommer när det har publicerats. Förväntad publicering 2018.


OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP