#BiTAtalks - Kompetens & lärande

De främsta utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna berör idag inte bara det som vi traditionellt benämner it eller digitalisering. Frågor och utmaningar gällande digitalisering handlar inte enbart om digitaliseringen i sig utan hur vi ska ta fasta på förändringen i våra privata liv och arbetsliv samt hur vi ska lyckas vara tillräckligt ”kompetenta” även imorgon. Kompetensutveckling i en digital kontext blir en allt större fråga för flera organisationer. Men vad innebär det? Går det att bedöma och utveckla individens och organisationens kompetens i tillräckligt snabb takt? Vad skiljer egentligen digital kompetens från vanlig kompetens? Behöver vi förhålla oss annorlunda till kompetens och lärande idag än tidigare? Lyssna på vår podcast #BiTAtalks och ta del av våra tankar och kunskap inom området Kompetens och lärande.


Moderator för vår podserie gällande Kompetens & lärande är vår konsultkollega Oskar Jansson. Som expert i serien bidrar vår VD Barbara Carreno.


Avsnitt 1 - Kompetens i en digital värld

Det pratas om digital kompetens när det egentligen borde pratas om kompetens för en digital tid och som sträcker sig över en livslängd. Digitaliseringen har genererat nya yrken och arbetstillfällen. Befintliga yrken omdefinieras och vissa kommer att försvinna. Detta medför att vi som individer måste kunna vara beredda att ompröva våra yrkesval och villiga att skola om oss. Men hur vet jag vilken kunskap jag behöver besitta och finns det någon kompetens som är mer långsiktig än någon annan?Avsnitt 2 - Påverkar digitaliseringen vår kompetens?

Digitaliseringen spreds över världen runt milleniumskiftet och räknas som den tredje industriella revolutionen. Redan idag är vi inne i det fjärde paradigmskiftet som handlar om att nya tekniker och metoder smälter ihop de fysiska, digitala och biologiska världarna på ett sätt som i grunden kommer att förändra mänskligheten. I vilken utsträckning som det blir positivt avgörs av hur vi hanterar riskerna och möjligheterna längs vägen. En framgångsfaktor är att skaffa sig kunskap för att överleva.Avsnitt 3 - Strategiskt arbete med kompetensutveckling

Kompetensutveckling i all ära men har man ingen strategi eller plan för organisationens lärande finns det troligtvis inte heller någon målbild för var man vill vara och vad man vill uppnå. Hur ska man då överleva som organisation och hur håller du dina medarbetare engagerade och motiverade?Avsnitt 4 - Att göra en kompetensinventering

Kompetensinventering är ett användbart verktyg för att utveckla såväl individen som organisationen. Vi gör den för att kunna bilda oss en uppfattning av nuläget och identifiera de utvecklingsinsatser som behöver göras i förhållande till kompetensstrategin. Inventeringen kan göras på en rad olika sätt och med olika typer av verktyg. Hur vi väljer att göra dessa inventeringar bör styras av syfte, om vi avser att mäta med hög tillförlitlighet eller om vi vill skapa ett instrument för reflektion.


OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP