#BiTAtalks - Informationssäkerhet i en alltmer digitaliserad värld

Mängden information ökar exponentiellt. Antalet transaktioner ökar och alla organisationer är så beroende av information att de inte kan fungera eller verka utan den. I takt med den ökade digitaliseringen av verksamheterna ökar också kraven på att kundernas, medborgarnas och användarnas integritet kan säkerställas.

Informationssäkerhet innebär att information som är viktig för verksamheten kan identifieras och skyddas på ett lämpligt och resurssmart sätt genom tekniska och administrativa åtgärder. Inom många branscher och sektorer finns uttalade föreskrifter och lagar som medför krav på att informationen måste säkras på ett systematiskt sätt. Lyssna på vår podcast #BiTAtalks och ta del av våra tankar och erfarenheter av vad ett bra informationssäkerhetsarbete innebär. Vi delar även med oss av tips och råd inför ert arbete med att efterleva den nya dataskyddsförordningen (GDPR).


Moderator för vår podserie gällande Informationssäkerhet är vår konsultkollega Erik Dahl. Som expert i serien bidrar vår kollega Mats Voxlin och vår VD Barbara Carreno.


Avsnitt 1 - Vad innebär informationssäkerhet?

Informationssäkerhet är en fråga som ständigt tycks öka i betydelse. Värdet av en god informationssäkerhet kan inte överskattas varken i ekonomiska eller icke materiella värden. Den som förlorar värdefull information idag förlorar förtroende hos kunderna och kan åsamka tredje part skada genom läckage av känslig information. En bra början på resan till en informationssäkrad verksamhet är att veta var man ska börja och med vad.Avsnitt 2 - Varför borde vi förbättra vår informationssäkerhet?

Efter att ha lagt grunden till vad informationssäkerhet handlar om så skall vi i detta avsnitt titta närmare på varför verksamheter borde arbeta aktivt med informationssäkerhet. Är motsatsen till säkerhet verkligen osäkerhet? Vad har man för förhållningssätt till informationssäkerhet bland svenska bolag och myndigheter? Är det skillnad på hur man bör ta sig an informationssäkerheten mellan olika branscher? Mats, Barbara och Erik resonerar kring detta i avsnittet och ger samtidigt några tips på vägen.Avsnitt 3 - Informationssäkerhet - hur gör man egentligen?

I denna tredje del av BiTAs podcast om informationssäkerhet pratar vi om HUR man kan arbeta med dessa frågor. Hur bör man lägga upp och organisera arbetet med sin informationssäkerhet och vilka förutsättningar är det viktigt att vi skapar i vår organisation för att nå framgång i detta arbete?Avsnitt 4 - GDPR – vad betyder det för oss?

GDPR – alla pratar om detta nya regelverk men vad innebär det egentligen? Vilka berörs, varför har GDPR tillkommit och hur kan min organisation förbereda sig i tid så vi lever upp till de krav som ställs ? Sist men inte minst, vad kan hända om vår organisation inte klarar av implementationen i tid?


OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP