Kunskap och förmågor som ger Operativ Excellens

Distans, 2022-08-25

”If you think hiring professionals is expensive – try hiring amateurs” 
Anonymt citat
 
Det här klassiska citatet är oftast kopplat till rekrytering, men är egentligen lika aktuellt när det gäller kompetensutveckling. Med dagens oerhört höga förändringstakt har man som organisation inte råd att stå stilla kompetensmässigt. Att chefer och medarbetare hamnar på efterkälken när det gäller kunskap och förmågor är förödande för en verksamhet idag. Den här utmaningen finns även i de förändringsarbeten som bedrivs i de flesta organisationer – hur säkrar vi att vi har rätt kompetens idag, och imorgon?
 
Kunskap är en konkurrensfaktor och bör därför hanteras därefter. En vinnande verksamhet vet vilka kunskaper man har, men också vilka som behövs för att nå uppsatta mål. En vinnande verksamhet vässar därför individens förmågor såväl som dess samarbetsförmåga internt. Och gör det alltmer som en del av den dagliga verksamheten snarare än enbart går på kurs.
 
Välkommen att ta del av ett inspirerande seminarium som handlar om kompetensutveckling som gör skillnad.  Anita Myrberg och Anders Thelander delar med sig av sina, och BiTA:s, erfarenheter hur sättet att lära sig saker har förändrats och de utmaningar det har fört med sig. De presenterar konkreta och praktiska tips om vad och hur en verksamhet kan agera, med kompetensutveckling som stöd, för att nå de mål man satt upp i strävan att bli operativt excellent.

Anita Myrberg
är senior konsult och verksamhetsutvecklare med över 20 års erfarenhet av införandeprojekt och förändringsarbete av IT-organisationer och deras sätt att effektivisera och kundorientera IT-leveranser, ofta med kompetensutveckling som en viktig komponent. Med ett brinnande intresse för kvalitet och ledningsystem är hon dessutom sedan många år involverad i SiS, Svenska institutet för standarders arbete.

Anders Thelander är ansvarig för BiTA:s utbildningsverksamhet; BiTA Academy, och är ekonom med lång erfarenhet av att hjälpa organisationer skräddarsy kompetensutveckling som ger bestående värde. Med utgångspunkt från en ständigt ökande förändringstakt arbetar han för att BiTA ska kunna erbjuda sina kunder utbildningar i framkant.

 
Datum: 
25 augusti
Detta event är ett distansevent.
Inbjudan till eventet kommer i ett separat mail senast 24 timmar innan eventet startar.
 
Program:
08:00 Seminarium "Kunskap och förmågor som ger Operativ Excellens" 
08:45 Seminariet avslutas
 
Seminariet är kostnadsfritt!
Frågor - ring eller maila till
annica.forsgren@bita.eu
0709-125076
 
Välkomna!