Microutbildningar

Kunskap och lärande när och där du vill!

Våra microutbildningar bygger på så kallad microlearning och passar organisationer med snabb förändringstakt eller där den traditionella klassrumsutbildningen inte lämpar sig av andra skäl. BiTA erbjuder microutbildningar i form av exempelvis podcasts som även finnas tillgängliga iTunes, Podcast-appen och på vår webb; #BiTAtalks. Våra microutbildningar omfattar teman kring våra fem tjänsteområden: Informationshantering och informationssäkerhet, Verksamhetsutveckling och förändringsstöd, Tjänster och förvaltning, Kundservice samt Kompetens och lärande. De podcasts som BiTA har gjort inom ramen för microutbildningarna omfattar i sin tur fyra till fem avsnitt à 10-15 minuter.

Vi skräddarsyr även microutbildningar och kan göra dessa tillgängliga för er organisation på en separat plats. Skräddarsydda podcasts har därmed enbart fri åtkomst för er organisation eller eventuellt den organisation som ni kanske valt att utveckla microutbildningen med (så kallad crowdfunding/samfinansiering).

Till varje microutbildning kan BiTA anpassa material i form av kompletterande gig, föreläsningar, kunskapstest med mera.