Gig

Vill du komma på ett gig?

BiTAs gig är vårt sätt att tillgängliggöra befintliga och kommande utbildningar genom att tidsmässigt komprimera de traditionella utbildningarna. Utbildningsinsatserna är översiktliga men fortfarande kompetensutvecklande och ger deltagarna en vägledning i hur och om de ska utveckla sig vidare inom ett visst område. På detta sätt kan kompetensutveckling ske effektivt på gruppnivå i en organisation eftersom det är tidseffektivt och mindre kostsamt. Det blir enkelt att skapa samsyn och förståelse för ett kompetensområde inom hela organisationen. Medarbetare som vill utvärdera en utbildning eller chefer som vill få en snabb insikt kan delta på dessa gig.

Gig’s omfattar utbildningarna i vår portfölj men kan även skräddarsys och omfatta områden som kunden vill utveckla sig inom. I regel genomförs ett gig på tre till fyra timmar.