Verksamhetsutveckling

Verksamhetsanalys

Är du trött på att beslut inte tas, kommuniceras och genomförs som planerat? Problemet är lösbart! Vi tar fram pedagogiska, lättbegripliga och förankrade beslutsunderlag baserat på en tillförlitlig verksamhetsanalys som ökar beslutslojaliteten och viljan till genomförande.

Strategi

Att utveckla och implementera en ny strategi är fyllt av utmaningar. Att ta hjälp av BiTA som gjort det förut och som vid sidan av en tydlig verksamhetsdriven metodik, också har förmågan att känna in och synliggöra vad som är viktigt, är en klok investering.

Governance

Tillsammans med din organisation utvecklar vi din ledningsprocess så att du får ihop strategi med operativ vardag, och som ger tydliga och förankrade beskrivningar vad gäller mål, aktiviteter, uppföljningsmetodik och som successivt kommer att utveckla verksamheten.

INSOURCE/OUTSOURCE

Vi hjälper dig att göra en försörjningsstrategi och plan för IT. Oavsett om du har behov av insource eller outsource levererar vi en komplett tjänst där utveckling, förvaltning och drift i sin helhet ingår. Vi bygger din "Service integration"-funktion för bästa IT-stöd.