Utbildning

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Svårigheten för organisationer att behålla och utveckla sina förmågor ökar ständigt. Vi hjälper dig med din kompetensförsörjning genom att bygga en kompetensstrategi, kompetensinventera och säkerställa kompetens baserat på dina mål och ambitioner.

UTBILDNINGSPROGRAM

Vi hjälper dig att ta fram anpassade utbildningsprogram för hela organisationen eller prioriterade roller. Programmen som är modulära och kostnadseffektiva resulterar i en kompetensutveckling som ger deltagaren verktyg direkt användbara i det dagliga arbetet.

ROLLBASERAT LÄRANDE

Vårt koncept rollbaserat lärande är moduluppbyggt och kan anpassas efter dina specifika behov. Kompetensutvecklingen är direkt kopplat en viss roll och ger medarbetarna ny förmåga och verktyg användbar redan i morgon.

KUNDSERVICE

Snabb och enkel kompetensutveckling av supporttekniker, där bl.a. kundkommunikation är i fokus, har visat sig ge IT-supporten och kundservicefunktionen väsentligt ökat förtroende och effektivitet. Vi har ett unikt lovordat utbildningsprogram för alla inom området.

ITIL®, SAFE

Ramverksutbildningar är vår specialitet. Vi har genom åren utbildat ca 20000 personer i ITIL Foundation och andra ramverk såsom SAFe, COBIT, PM3 m.fl. Vi har de bästa lärarna som med kunskap och erfarenhet från marknaden ger den bästa och mest konkreta lärdomen.

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
Läs om våra utbildningar inom Academy