Strategy & Governance

Vi gör din verksamhet konkurrenskraftig i en tid där mycket handlar om effektivisering, miljöanpassning, digitalisering och att få en vinnande kultur.
Vi vet att konkurrensfördelar och genomförandekraft förutsätter att människor förstår omvärld och den egna verksamheten. Vi jobbar inte som något annat konsultföretag då vi har ett unikt sätt att skapa växelbruk mellan din organisations kunskap, och vår egen. Resultatet blir ett prestigelöst arbete med en förlösande energi och som lämnar efter sig ett bestående värde.

Hos oss får du kunskap, metod och verktyg för utveckling av Strategier, Verksamhetsstyrning och Organisation. Vi initierar drivkraft till utveckling, dels genom att leverera en tidsbesparande plan som besvarar frågorna VAD, VARFÖR och HUR, dels skapar vi ett bestående strukturkapital genom att implementerar förändringarna samtidigt som vi utbildar organisationen på ett motiverande och värdeskapande vis.
För mer information, kontakta:

Sture Johansson, ansvarig för kunskapsområdet Strategy & Governance på BiTA.