Så här gör vi

TJÄNSTER

 • Vi skapar och förankrar strategier som ger rätt fokus
 • Vi vitaliserar verksamhetens struktur, processer, governance såväl som dess kultur
 • Vi framtidssäkrar IT och tränar organisationen att agera agilt och kundfokuserat
 • Vi kompetensutvecklar ledare och medarbetare för bättre genomförandekraft och större självförtroende i ämnen som rör sig i gränstrakten mellan IT och Verksamhet
 • Vi får ihop delarna till en helhet och hjälper dig att realisera nyttan av din portfölj

ARBETSSÄTT

 • Konsultation och kompetensutveckling sker i växelbruk med varandra
 • Vi skapar aktivitet och resultat genom att fokusera på rätt saker
 • Arbetet utförs huvudsakligen i den operativa vardagen i kundens organisation
 • Levererande konsulter jobbar nära chefer och medarbetare för att säkerställa utveckling och resultat
 • Överför praktiska erfarenheter och ”tyst kunskap” till medarbetarna och organisationen

AFFÄRSMODELL

 • Vi säljer inte CV:en, vi säljer resultat
 • Arvode i relation till måluppfyllelse
 • Skapar bestående strukturkapital genom att leverera konsultation och kompetensutveckling i växelbruk
 • Jobbar med verksamheter som vill göra skillnad och samtidigt förbättra sin förmåga att skapa intern effektivitet och leverera kundnytta
 • Vår metod bygger på "best practice", sekundärt på teoretiska modeller

KUNDLÖFTE

 • Vi jagar inte debitering, vi jagar resultat
 • Vi är modiga, vi bryr oss, vi samarbetar och vi levererar kompetens
 • Vi får ihop ord med handling, teori med praktik