Kundservice

BiTA och SSI (Support Services Institute) erbjuder tjänster inom kunskapsområdet Kundservice, vilket omfattar support av IT-tjänster, kundsupport och kundservice. Vi erbjuder även konferenser inom supportbranschen och, som enda leverantör i Sverige, anpassade utbildningar. SSI består av ett nätverk som sträcker sig över hela landet där du som medlem utvecklar din kompetens och får ta del av andras erfarenheter.

Inom kundservice arbetar vi allt som allt med fyra olika leveransformer – konsultation, utbildning, konferenser och yrkesnätverk.

I yrkesnätverken deltar chefer, arbetsledare, beslutsfattare och personer med nyckelroller inom det privata näringslivet och offentlig sektor. Det gemensamma för medlemmarna är att de arbetar med servicedesk och kundsupport.


Vilka tjänster erbjuder BiTA/SSI?

Vi driver bland annat SSI-dialogmöten i hela landet där du utbyter erfarenheter om ärendehanteringssystem, kunskapssystem, AI&RPA, ramverken ITIL och pm3, ledarskap, teambuilding och mycket mer. SSI erbjuder även mer än 20 olika utbildningar som är relaterade till supportbranschen.

På våra konferenser och kunskapsfrukostar får du veta mer om trender och utvecklingen inom ditt område.

Typiska uppdrag är:
  • Etablera branschen och öka såväl status som kompetens genom konsultation, utbildning och konferenser
  • Etablera och driva yrkesnätverk som gynnar branschen och dess verksamma
  • Införa, flytta eller etablera servicedesk
  • Skapa och införa processer för IT-support och kundstöd, exempelvis Incident, Problem och Request fullfillment
  • Kunskapshantering för effektiv och förenklad support samt kundstöd
  • Supportbesiktning

Lär mer om BiTA och SSIs utbildningsportfölj inom kundservice här


För mer information, kontakta:

Peter Hero, ansvarig för kunskapsområdet Kundservice på BiTA.


Peter har en lång erfarenhet från kundsupportbranschen. Han har haft ansvaret att både bygga upp och operativt driva en större kundsupport inom privata tjänstesektorn. Som konsult för kunds räkning har han byggt upp en helt ny servicedeskfunktion inom retail. Genom att bedriva supportnätverk från Sundsvall i norr till Malmö i söder med fokus på att dela erfarenheter med andra har Peter skaffat sig en stor kunskapsbank inom kundsupport.