Förändringsledning

PROJEKTLEDNING

Vårt fokus är att skapa nytta och värde. Vi gömmer oss inte bakom fördefinierat innehåll och leverabel. Med nyttorealisering i fokus leder vi därför inte bara i de 20% som färdigställer teknik och struktur – vi säkerställer också att kulturens återstående 80% gör "walk the talk".

INTERNKOMMUNIKATION

Vi identifierar, prioriterar och kreerar kanaler och informationsbärare som är kommunikativa och kostnadseffektiva, samtidigt som vi skapar engagemang och utvecklingsvilja genom involvering. Vi leder i förändring.

MÅLSTYRNING

Ge oss era mål och vi tar er dit! I dagens ekonomi är det avgörande att följa med i den snabba utvecklingen. För organisationer som vill vara en del av detta gäller det att vara flexibel, snabbfotad och samtidigt bibehålla fokus på uppställda ambitioner och mål.

AGILT LEDARSKAP

Vi hjälper er att få till det agila bortom teorierna med fokus på samverkan, effektivitet och kundnytta. Att ha en agil förmåga i sitt ledarskap och en flexibel syn på sitt arbete och dess innehåll betalar sig då detta är viktigt för att lyckas i en föränderlig värld.

KULTURUTVECKLING

Rätt kultur, värderingar och attityder i en organisation är sannolikt avgörande för att öka genomförandeförmågan i en verksamhet. Genom BiTAs agila förändringsmodell vitaliserar vi kulturen, samverkansnivån och teamets attityd till uppgift, arbetsroll och mål.