VERKSAMHETSUTVECKLING SOM UTMANAR BYRÅKRATI OCH FÖRENKLAR FÖRÄNDRINGSRESAN 

Vår leverans  en organisation som präglas av Operativ Excellens

Vi driver och åstadkommer förändring och effektivisering där IT, digitaliseringen eller tillgången till information är en drivkraft. Vi brinner för att göra våra kunder framgångsrika i den digitala resan. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi affärs- och verksamhetsnytta genom att förbättra och effektivisera organisation, processer, arbetssätt och tjänster. Vi konsulterar och utbildar i växelbruk – vi levererar Operativ Excellens!
 
Våra konsulter arbetar i roller som förändringsledare, projektledare, organisationskonsulter, processkonsulter, utredare, kravställare, omvärldsbevakare, inspiratörer, coacher och interimsroller. BiTAs konsulter kombinerar rådgivning med kompetensutveckling och lärande. Våra konsulter har en unik kombination av spetskompetens och praktisk erfarenhet från företag och organisationer. Vi vågar påstå att vi är experter på marknadens mest etablerade modeller och ramverk och just därför kan vi med trovärdighet tala om för kunden när modellerna hjälper eller stjälper.