ITSM och Kundservice

SERVICEDESK

Kund-servicen är ögat mot kunder, medarbetare och verksamhet. För att kunna erbjuda en effektiv och bra service handlar det om att integrera kund- och medarbetarresan med löpande kunskapshantering såväl som automatiserings- och självservicesarbetet.

AGILA UTVECKLINGSTEAM

Vi utvecklar flexibla och smidiga team som förmår bedriva agil förändring och utveckling i mötet mellan IT och verksamhet. Vi skapar kulturförändring och tvärfunktionell samverkan mot gemensamma mål genom ett växelbruk mellan konsult- och utbildningsinsatser.

TJÄNSTER & FÖRVALTNING

I stort sett alla organisationer är idag på en resa från att vara en produktleverantör till att bli en tjänsteleverantör. I 20 år har vi hjälpt organisationer att utveckla effektiva och värdeskapande förvaltningar genom väldefinierade och uppföljningsbara tjänster.

SERVICE MANAGEMENT

Att utveckla strukturer och kulturer i organisationer med modeller som ledstjärna är en förutsättning för intern effektivitet och för att skapa kundnytta. Vi är erkänt duktiga inom Service Managementområdet och modeller såsom ITIL, PM3, SAFe, Devops, SIAM m.fl

PROCESSER

Den mest effektiva samverkansformen över organisationsgränser är Processen. Vi hjälper dig att genomlysa dina processer, modulera, utveckla, mäta och följa upp, men inte minst skapa underlag för automatisering och integration med exempelvis RPA.