VÅRT ERBJUDANDE

OPERATIV EXCELLENS

Vi erbjuder IT-driven verksamhetsutveckling till offentliga och privata verksamheter som vill göra skillnad och samtidigt förbättra sin förmåga att skapa intern effektivitet och leverera kundnytta - vi kallar det för Operativ Excellens

Vi har en unik genomförandemodell då vi jobbar nära dig och utbildar och konsulterar i växelbruk. Vi jagar inte debitering, vi jagar resultat. Därför törs vi utlova ett bestående strukturkapital i ett samarbete med oss.

Nyheter

Vad händer på BiTA?
Läs mer

Kunskapsfrukost

Kunskap är till för att delas! Börja dagen med en god frukost och bli inspirerad på BiTAs kunskapsfrukostar.
Läs mer

Whitepaper

BiTAs konsulter delar med sig av kunskap och erfarenheter.
Läs mer

Blogg

BiTAs skickliga konsulter och lärare bloggar om aktuella ämnen.
Läs mer

Våra tjänsteområden

det här fokuserar vi på

I ett samarbete med BiTA utgår vi alltid från verksamhetens förutsättningar och intressenternas förväntningar. Genom en process, ofta i interaktion med uppdragsgivaren, tydliggörs och förankras vad det här innebär inom verksamhetens alla områden. Ytterst handlar Management om organisationsutveckling och att hitta rätt prioriteringar, arbetssätt och styrning som sammantaget leder till det vi kallar för ökad kund- och internnytta.

Exempeluppdrag inom management:

 • Verksamhetsanalys
 • Strategi
 • Governance
 • Verksamhetsutveckling
 • Insource/outsource

Läs mer om hur vi kan hjälpa er inom detta

Genom erfarenhetsbaserade och agila metoder samt vår pedagogik hjälper vi dig med förändringsledning och att realisera din utvecklingsresa inom hela eller delar av din organisation. Vi säkerställer att resultatet av arbetet också kan integreras i verksamhetsplaneringen, kvantifieras och följas upp. Processen är genomgripande och sker på tre parallella plan: verksamhets-, grupp- och individnivå.

Leveransen blir ökat fokus och motivation hos chefer och medarbetare, vilket ger större genomförandekraft på alla nivåer i verksamheten.

Exempeluppdrag inom Förenklad förändring:

 • Projektledning
 • Internkommunikation
 • Pedagogik och retorik
 • Anpassat ledarskap
 • Kulturutveckling

Läs mer om hur vi kan hjälpa er inom detta

I stort sett alla organisationer är idag på en resa från att vara en produktleverantör till att bli en tjänsteleverantör. Kundservicen är här ögat mot kunder, medarbetare och verksamhet som ställer stora krav på flexibilitet och smidighet i teamen. Vi vitaliserar verksamhetskulturen och skapar tvärfunktionell samverkan mot gemensamma mål genom ett växelbruk mellan konsult- och utbildningsinsatser.

Exempeluppdrag inom Transformation:

 • Kundservice
 • Agila utvecklingsteam
 • Tjänster och förvaltning
 • Service management
 • Processer

Läs mer om hur vi kan hjälpa er inom detta

Vi hjälper dig med din kompetensförsörjning genom att bygga en kompetensstrategi, kompetensinventera och säkerställa kompetens baserat på dina mål och ambitioner. Det kan handla om att ta fram Företagsinterna utbildningar för hela organisationen och prioriterade roller. Eller att genomföra ramverksutbildningar. Vi har genom åren exempelvis utbildat ca 20 000 personer i ITIL och andra ramverk såsom SAFe, COBIT och PM3.

 • Kompetensförsörjning
 • Utbildningsprogram
 • Rollbaserat lärande
 • Kundservice
 • ITIL
 • SAFe

Läs mer om hur vi kan hjälpa er inom detta

VÅR GENOMFÖRANDEMODELL

SÅ HÄR GÖR VI

Varför ska ni anlita oss?

 • Vi säljer inte CV:n, vi säljer resultat och tar ut ett arvode i relation till måluppfyllnad
 • Vi skapar bestående strukturkapital genom att leverera konsultation och kompetensutveckling i växelbruk
 • Vi jobbar med verksamheter som vill göra skillnad och samtidigt förbättra sin förmåga att skapa intern effektivitet och jobbar nära kunderna i den operativa vardagen
 • Vårt kundlöfte är att få ihop handling, teori med praktik och vi jagar inte debitering, vi jagar resultat!

Läs mer om hur vi kan hjälpa er inom detta

ROLLBASERAT LÄRANDE, ITIL®-KURSER OCH ANNAN STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING

Våra konsultationstjänster

Vi förbättrar och effektiviserar processer, organisationer samt digitala lösningar

BiTAs verksamhetskonsulter arbetar inom följande tjänsteområden:


Vi driver och åstadkommer förändring där IT, digitaliseringen eller tillgången till information är en drivkraft. Vi brinner för att göra våra kunder framgångsrika i den digitala resan. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi affärs- och verksamhetsnytta genom att förbättra och effektivisera styrningen och processer, tillhandahålla tjänster och förenkla förvaltning, formulera och utveckla organisationer och strategier, samt kompetensutveckla och åstadkomma förändring.

Våra utbildningar

ROLLBASERAT LÄRANDE, ITIL®-KURSER OCH ANNAN STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING

BiTA har drivit kompetensutvecklingen inom IT-området i Sverige i drygt 15 år, vi vill därmed dela med oss av vår samlade kompetens till dig. Med kursledare som har en nära anknytning till verkligheten tack vare många år i konsultuppdrag, kan vi erbjuda dig mycket erfarenhet, kompetens, goda exempel samt inarbetad egenutvecklad och mycket uppskattad pedagogik på våra utbildningar. Vi erbjuder ett stort antal utbildningar inom olika områden.

Vårt koncept för kompetensutveckling, BiTAinsight, ska bidra till positiv förändring och snabb nytta. För dig som väljer att kompetensutveckla dig hos BiTA, vill vi att upplevelsen att lära ska förknippas med enkelhet och bekvämlighet samt att du ska kunna följa din utveckling över tid på din resa att ta dig an nya förmågor och kunskaper.

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
Delivering change
är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring!
Våra kunder
Från näringsliv till offentlig sektor

BiTA har förmånen att arbeta med företag och organisationer inom alla branscher, både i näringslivet och offentlig sektor. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att åstadkomma bestående förändringar – oavsett bransch eller storlek på organisationen. Vi anpassar vår leverans till varje kunds förutsättningar och situation.