Ny kollega - Torbjörn en virtuos på IT Service Management

2023-04-30
Det har varit så fullt upp så att iv dragit ut på tiden med att presentera vår nya kollega Torbjörn Tergesten. Torbjörn har varit fullt upptagen ute hos kund och har också redan hunnit hålla en kunskapsfrukost men vi har nu lyckats haffa honom för att ge 3 konkreta tips på hur man på ett snabbt och enkelt sätt kan öka kundvärdet i en tjänsteleverans.
  1. Se till att förstå det verkliga tjänsteönskemålet från kunden. Det är lätt hänt att detta faller bort mellan radera a kravformuleringar eller avtalstexter. Ställ dig frågan, vilken typ av tjänst är de egentligen ute efter, var ch hur kan jag förstå det? Om det inte framgår klart - Fråga dem!
  2. Kundvärde för en tjänst är inte att hålla SLA till varje pris. Det handlar om att producera ett upplevbart värde genom att kunden konsumerar tjänsten, att de känner att de får mer än de själva räknat med.
  3. Inse att kundvärde inte alltid ligger i tjänande eller sparade pengar! Det finns enheter som vi alltför lätt glömmer bort: snabbhet, säkerhet och hållbarhet, till exempel.
Vill du veta mer om vad Torbjörn kan? Du når honom på torbjorn.tergesten@bita.eu
 
 
 
BiTA Service Management - Vi gör skillnad. Vi förenklar förändring. Vi levererar Operativ Excellens!