Certifierad Verksamhetsutvecklare - ny utbildning hos BiTA!

2021-02-11
Med utgångspunkt från BiTA:s andra populära utbildningsprogram lanserar vi nu en utbildning som fokuserar på ett snabbt växande område; verksamhetsutveckling! En ständigt föränderlig omvärld skapar ett behov av kontinuerlig, snabb och effektiv utveckling av organisationer. Kort sagt, både komplexiteten och förändringstakten ökar. Rollen som verksamhetsutvecklare blir därför alltmer central och detta utbildningsprogram ger dig en stabil plattform att stå på!
Certifierad Verksamhetsutvecklare riktar sig till dig som jobbar med verksamhetsutveckling och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper. Du kanske idag jobbar som ledare, projektledare, förändringsledare eller processägare inom IT, HR eller marknad och vill förbättra dina möjligheter att gå från ord till handling för att nå uppsatta mål. Utbildningen startar 19 april. Läs mer: https://www.bita.eu/kurs/certifierad-verksamhetsutvecklare