IT SUPPORT I FOKUS

Arrangör: Support Service Institute

Stockholm, 2017-11-28

* = obligatoriska uppgifter

Postadress

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.