Om BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Våra uppdrag har sin utgångspunkt i digitaliseringen. För att lyckas med förändringar och digitaliseringen krävs det kunskap om hur man kan skapa lärande över tid. Det har vi. Att därmed skilja på kompetensutveckling och konsultation tror vi inte är lika fruktbart som att jobba integrerat med de två delarna i ett förändringsarbete. Vårt arbetssätt stärker våra kunders förmåga att ta sig an den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.