Om BiTA

Vi är ett kunskapsföretag som stödjer och åstadkommer förändring. Vi bidrar till våra kunders komptensutveckling och arbetar från formulering av strategier till implementerad förändring. 

Digitaliseringen, IT eller tekniken är i regel motorn i de uppdrag vi erhåller hos våra kunder men det kan även finnas förändringar som inte innefattar IT i någon bemärkelse. Våra verksamheter blir i regel mer och mer digitaliserade och det blir mindre viktigt att skilja på verksamhetsutveckling med eller utan IT. Delivering Change är vårt varumärkeslöfte.

Våra konsulters strävan är att åstadkomma förändring och att få det att ”hända”. Vi jobbar med att stärka våra kunders förmåga och att hantera den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling.