Ny VD - låt oss presentera Sture Johansson

2023-05-23
Låt oss presentera vår nya VD Sture Johansson! Sture har det senaste året arbetat som affärsområdesansvarig för BiTA Consulting men har nu tagit sig an rollen som VD. Vi har bett Sture ge oss sina 5 bästa idéer om hur man ökar effektiviteten i en organisation.
Här kommer hans tips!
  • Analysera verksamhetens Governance i syfte att identifiera i vilken omfattning den bidrar till byråkrati och i vilken utsträckning den reducerar onödigt regelkrångel.

  • Utbilda berörda chefer och medarbetare i syfte att skapa insikt om behov och förutsättningar hos intressenter och digitaliseringens möjligheter.

  • Identifiera brister i existerande processer och digitala verktyg som begränsar möjligheterna till initiativtagande, proaktivt agerande och produktivitet.

  • Skapa en tydlig bild av pågående initiativ avseende om dessa är inriktade mot inre effektivitet (internnytta) eller extern effektivitet (kundnytta).

  • Säkerställ en balans mellan enkla initiativ möjliga att på kort tid realisera och längre mer genomgripande projekt. Mät och följ upp arbetet och lär av andras lärdomar. Korrigera när det är nödvändigt.

Om ni vill komma i kontakt med Sture når ni honom på Sture.johansson@bita.eu 
  
 
Läs gärna Stures senaste blogg Framgång börjar på insidan

 BiTA - Vi gör skillnad. VI förenklar förändring.
Vi levererar Operativ Excellens!