Vi hälsar Tesfaom Alem välkommen som konsult!

2022-03-25
BiTA-familjen fortsätter att växa och i mitten av mars började en ny konsult - Tesfaom Alem. Han är en kille från Uppsala som har en väldigt spännande kompetensprofil, med en kombination av projektledning och verksamhetsutveckling från olika branscher men också mycket bra kompetens inom ServiceNow-plattformen.
Tesfaoms styrka är att sätta sig in i komplexa sammanhang och omsätta olika lösningar i fungerande system såväl som att förmå team att göra ”walk the talk”. Tesfaom har under tiden som konsult samlat på sig en mängd erfarenheter som i grunden bygger på nyfikenhet att vilja att lära sig och förstå organisationer och människor. 
 
Som konsult strävar Tesfaom målmedvetet med att förstå organisationen och allt vad den innefattar såsom människor, tekniken, affären etc. Detta i syfte att förstå sin egen roll i sammanhanget och hur han kan skapa så mycket värde som möjligt för organisationen. Förändring och utveckling sker i faser och över tid, men även i relation till omgivningen. 
 
- Jag är glad över att få möjligheten att ytterligare utveckla mig som konsult på BiTA, och jag är taggad på spännande uppdrag, säger Tesfaom.
 
Vi på BiTA hälsar Tesfaom varmt välkommen och ser fram emot han hjälper BiTA att fortsätta utvecklas inom ramen för det vi kallar Operativ Excellens.