Lansering av ny utbildning - Operativ Excellens - för Ledare och verksamhetsutvecklare

2021-12-17
Många ledare upplever en ökad frustration i sin vardag. En känsla av att jobba med en organisation som slukar energi och resurser men som ändå inte lyckas leverera uppsatta mål och ambitioner vare sig internt eller externt. En känsla som håller en vaken på nätterna. Inom ramen för BiTA:s arbete och fokus med vi kallar Operativ Excellens lanserar vi nu en utbildning som ger dig en bra plattform för att fortsätta utveckla din organisations inre effektivitet och ökade kundvärde!
Utbildning Operativ Excellens - för Ledare och Verksamhetsutvecklare adresserar praktiska ledningsutmaningar - såsom resursbrist, prioritering och bristande genomförandandekultur. Under våra tjugo års arbete inom privat och offentlig sektor har vi observerat en hög nivå av ”friktion”, eller hinder, som förhindrar ökad effektivitet, förändring och samarbete i organisationer. Kursen ger praktisk kunskap om hur dessa hinder kan identifieras och elimineras i framtiden.

Utbildningen är till för dig som är i behov av att finna nya lösningar och ledarskap för att adressera dagens verksamhetsutmaningar. Praktiskt, konkret och så enkelt som möjligt. Du har troligen gått ledarskapskurser men vill prova någonting nytt som utgår ifrån konkreta utmaningar i din vardag. Kursen utgår från BiTAs mycket uppskattade utbildningskoncept som kombinerar teori, grupparbete och diskussioner där vi lär av varandra. Under utbildningen ingår det som deltagare att genomföra ett mindre projektarbete som redovisas under sista kursdagen.
 
Utbildningen omfattar 3 kursdagar fördelade på 2 tillfällen om vardera 2+1 dagar med 3-4 veckor mellan de två tillfällena.

Kursen är framtagen för ledare inom privata och offentliga organisationer som vill utveckla sitt praktiska ledarskap och öka effektiviteten i sin verksamhet.
Exempel på roller:
  • IT/Digital Strateg, IT/Digital Förändringsledare
  • Verksamhetschef, Verksamhetsutvecklare, 
  • Verksamhetsstrateg, Processutvecklare, 
  • Projektledare
  • Förvaltningschef
  • Agil Transformationsledare