Ny kurs Certifierad Release Management

2021-12-08
BiTA lanserar nu en utbildning som många av våra kunder efterfrågat under en längre tid.

Certifierad Release Management Specialist vänder sig till dig som arbetar med att tillgängliggöra nya/uppdaterade versioner av IT-tjänster och vill vidareutveckla dig i din roll inom releasehantering.
Kursen ger dig en djupare förståelse för principerna och praktisk erfarenhet av att använda det allra senaste inom Release Management och samspelet med övriga praxis. Hur Release Management kan implementeras och styras i en organisation, samt kunskap och verktyg för att tillämpa Release Management i ditt dagliga arbete.

ITIL4® har ett stort fokus på dagens – och morgondagens – metoder och modeller för utveckling och effektivisering. Release management beskriver alla de aktiviteter som behöver genomföras för att säkerställa att det nya kan användas direkt, samt närliggande arbetssätt, exempelvis Service Validation and Testing samt Deployment management.

Kursen syftar även till att ge dig tillräckliga kunskaper för en certifiering till Certifierad Release Specialist.

Kursen riktar sig till personer som arbetar och/eller planerar att arbeta med driftsättning av förändringar inom IT, såväl till processägare, release manager, ansvarig för annan process som har gränssnitt mot Release Management, eller har annan befattning inom IT. Mer detaljerat passar utbildningen dig:

  • som idag arbetar med driftsättningsaktiviteter – tester, utbildning och alla andra förberedelser
  • som ansvarar för driftsättningar – har rollen Release manager eller motsvarande
  • som behöver praktisk kunskap och/eller kunskap om bäst praxis inom Release Management, och hur den kan till att höja kvaliteten på IT-leveransen inom en organisation eller till externa kunder
  • som är ansvarig för att utveckla processen och/eller utöva ledning, styrning samt uppföljning av processen.
  • som har ansvar för ledning och styrning inom IT Service Management och behöver specialkunskaper inom området. 
  • som vill utvecklas inom området