Sedan årsskiftet är vi medlemmar i Diversity Charter Sweden

2021-04-27
Som en del av vårt ställningstagande att arbeta mer aktivt med mångfald har vi tecknat medlemskap och engagerat oss i Diversity Charter Sweden. Vi på BiTA hoppas fler upptäcker vikten av att arbeta med mångfalds- och inkluderingsfrågan för att vara ett attraktivt och lönsamt företag.
Mångfald i arbetslivet handlar om att bedöma personer utifrån deras kompetens, behandla alla med respekt och ge alla lika rättigheter och möjligheter. Tyvärr är det långt i från så det ser ut på våra arbetsplatser i Sverige och i världen.

Vi på BiTA vill själva lära oss förstå och bli bättre på detta, men också verka för en förändring i ett större sammanhang. Bland annat genom vårt medlemskap i Diversity Charter Sweden, som är en del av ett europeiskt samarbete med 24 länder representerade, hoppas vi på att kunna göra detta. I dessa nätverk får vi medlemsföretag möjlighet till regelbundna träffar med utbyte, tips och idéer kring hur andra företag/länder arbetat med dessa frågor.
 
Vi ser framemot att se vilka förändringar vi på BiTA kan göra. Samt hur vi kan påverka andra att se alla fördelarna med att arbeta mer aktivt med mångfald för att vara ett lönsamt och attraktivt företag.