Välkommen i gänget Eva!

2020-10-14
BiTA Service Management hälsar Eva Pellas Löfgren välkommen som Managementkonsult.
Vi har en gemensam syn om en professionell och ödmjuk inställning och att bry sig om kunder och medarbetare. Eva har med sig erfarenhet inom olika branscher och områden tillsammans med goda kunskaper inom projektledning, ledarskap, verksamhets- och affärsutveckling, kompetensutveckling och HR området. Vi hoppas att tillsammans kunna bidra på ett än mer positivt sätt mot uppsatta visioner och mål.