OBS! Eventet har ägt rum.

Kritiskt tänkande, reflektion samt identifiering och analys av grundorsaker är en förutsättning för Operativ Excellens

Distans, 2022-06-02

 
Arbetar du i en organisation där brandsläckning och fartblindhet är det normala arbetssättet? Där frustationsnivån är hög över att ständigt behöva rycka ut, för att på otaliga meningslösa möten hantera samma frågeställning gång på gång utan att komma närmare en lösning på problemet?
 
Operativ Excellens förutsätter en genomförandekultur som bygger på kritiskt tänkande och reflektion, som har förmågan att identifiera och analysera grundorsaker - till för er okänt organisationsproblem - som en av de viktigaste förebyggande aktiviteterna till dumhet.
 
Genom att arbeta med kritiskt tänkande, reflektioner samt identifiering och analys av grundorsaker till varför saker ibland inte riktigt blir som vi hade tänkt oss, ser vi som grunden till en sund genomförandekultur.
 
Vi kommer att dela med oss hur du som ledare, metodiskt och systematiskt, kan leda en grupp människor för att identifiera och analysera den reella orsaken till varför avvikelser uppstår och hur du kan eliminera att dessa uppstår igen. Du kommer att få ta del av vår konkreta strategi samt vilka metoder och verktyg som är tillämpbara för kritiskt tänkande och reflektion.
 
Välkommen till frukostseminariet som leds av Michael Ramirez. Michaelhar praktisk erfarenhet av att förändringsleda med gedigen kunskap inom verksamhetsutveckling, och att ge ledningsgrupper konkret och praktiskt stöd och rådgivning gällande strategiska frågeställningar inom förändringsledning, verksamhetsutveckling och kvalitétsutveckling.Datum:
 
2 juni 2022
Detta event är ett distansevent.
Inbjudan till eventet kommer i ett separat mail senast 24 timmar innan eventet startar.
 
Program:
08:00 Seminarium "Kritiskt tänkande, reflektion samt identifiering och analys av grundorsaker är en förutsättning för Operativ Excellens" 
08:45 Seminariet avslutas
 
Seminariet är kostnadsfritt!
Frågor - ring eller maila till
annica.forsgren@bita.eu
0709-125076
 
Välkomna!