OBS! Eventet har ägt rum.

Operativ Excellens i praktiken med Flow

Distans, 2022-01-27

 
Resursbrist är en stor utmaning i både offentlig och privatsektor. Det är en utmaning som hindrar företagens digitalisering och tillväxt, men också kommuners förmåga att effektivisera och utveckla deras verksamheter. Men resursbrist är oftast ett symptom på ineffektiv hantering av resurser. Enligt BiTA har ineffektiviteten ökat de senaste åren till stor del beroende på ökad komplexitet, friktion och avsaknad av tydlig målbild och samarbete. Mätningar visar på ineffektivitet på upp till 50% vilket konkret innebär att två anställda behövs för att göra en anställds arbete – och att aktiviteter tar dubbelt så lång tid som nödvändigt. Denna ökade komplexitet och friktion hindrar också övergången till ett agilt arbetssätt (84% av organisationer lyckas inte fullt implementera agilt arbetssätt p g a hög friktion och komplexitet) som många företag och organisationer eftersträvar. Det är just denna komplexitet och friktion som BiTA vill eliminera med sin satsning på Operativ Excellens.
 
Kunskapsfrukosten Operativ Excellens i Praktiken med Flow utgår ifrån konkreta problemställningar kopplade till resursbrister i verksamheten – och hur man konkret adresserar dessa. Problemställningar som BiTA, under sina 20 år i konsultbranschen, gång efter annan lyckats identifiera och lösa. Flow är ett verktyg i BiTAs verktygslåda som används för att åstadkomma Operativ Excellens – och är baserat på 50 år av akademisk forskning och praktisk erfarenhet. Ramverket har utvecklats i syfte att identifiera och eliminera komplexitet och friktion i verksamheter och öka effektiviteten (eliminera resursbrist).
 
Vi kommer t ex att berätta om en svensk IT organisation med stora leveransproblem. IT organisationen utvecklade nya avancerad IT lösningar för kommun och regioner men lyckades inte få denna verksamhet lönsam. Faktum är att det tog runt 10,000 timmar att leverera en fungerande lösning med bristfällig kvalitet. Genom att införa Flow (identifiera och eliminera friktion i verksamheten) lyckades verksamheten reducera tidsåtgången till 1,800 timmar och reducera besparingar med 90% (över 10 miljoner kronors besparing per projekt). Vi kommer att gå igenom vad som hände och vilka lärdomar detta ger din IT organisation eller annan verksamhet.
 
Vårt mål med kunskapsfrukosten är att inspirera till nya tankar och att se dagens utmaningar ur nya perspektiv. För att lösa dagens komplexa utmaningar (t ex resursbrist) behöver vi för en stund kliva ut ur vardag och se vår verksamhet lite utifrån.

Galenskap: Att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.” Albert Einstein
 
Detta är ett viktigt och populärt ämne så boka din plats redan nu – platserna till förra kunskapsfrukost (Prioritera Rätt) tog slut någon vecka innan frukostmötet.
 
Kunskapsfrukosten leds av Hans Gillior. Hans är en Senior Management Consultant på BiTA, och specialiserad inom vad vi på BiTA kallar Operativ Excellens. Han har lång erfarenhet är att driva IT, Agila och Digitala transformationer inom en rad branscher – både som linjechef och konsult. Hans är även medlem av Institute for Digital Transformation, och skriver artiklar och talar om för en global publik.


Datum:
 
27 januari
Detta event är ett distansevent.
Inbjudan till eventet kommer i ett separat mail senast 24 timmar innan eventet startar.
 
Program:
08:00 Seminarium "Operativ Excellens i praktiken med Flow" 
08:45 Seminariet avslutas
 
Seminariet är kostnadsfritt!
Frågor - ring eller maila till
annica.forsgren@bita.eu
0709-125076
 
Välkomna!