OBS! Eventet har ägt rum.

ITIL ® 4 för Operativ Excellens - Konferens

Stockholm och distans, 2021-11-18

Den 18 november håller BiTA och SSI, tillsammans med partners, en heldagskonferens för att lyfta upp ITIL på agendan och för att diskutera hur ITIL 4 kan bidra till Operativ Excellens! Dagen kommer att bestå av intressanta talare, både experter och praktikfall, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

ITIL 4 kan vara en viktig pusselbit för många företag och organisationer där man upplever stora utmaningar med att få alla medarbetare att dra åt samma håll, särskilt när det gäller att tillhandahålla och utveckla digitala tjänster. 

Operativ Excellens är något som alla organisationer försöker att uppnå, men som få lyckas med. Det handlar om att kunna skapa ett samspel mellan alla delar inom organisationen för att på så vis kunna skapa så mycket värde som möjligt med digitalisering, automatisering och tjänstehantering. Det vill säga skapa kundnytta och inre effektivitet.

Konferensen riktar sig till personer i företag, kommuner och offentlig verksamhet som tillhandahåller IT & Digitala tjänster allt från utveckling, design, drift, förvaltning och support.

 
 


Programmet 

 
Vår resa med ITIL

ELEONORE HAMMARE - Chef Ledning och utveckling på Region Stockholm  

Vi kommer att få höra Eleonore Hammare berätta om den ganska så långa resa som Region Stockholm har haft när det gäller ITIL och om att få processer, verktyg och allt annat runt om kring att samspela. Hon berättar om de utmaningar de har haft, framgångar och utvecklingen kring ITIL fram tills nu. Vi får också höra hur de tänker framåt när det gäller ramverk och metoder inom Region Stockholm och hur de ser på ITIL 4.

The future of ITIL 4 and the new Extension Modules

PHILIP HEARSUM - ITSM Portfolio Manager at Axelos 
Philip will talk about the future for ITIL and two new additional modules that will be released during November.
Acquiring & Managing Cloud Services - It explores the concept of the ‘cloud services user journey’ which aligns key ITIL concepts such as guiding principles and the service value chain to provide a holistic view and understanding of the entire procurement lifecycle.
Sustainability in Digital & IT - The module highlights key sustainability competencies and capabilities that service organisations should develop and provides guidance on how to build capacity within their teams to effectively manage sustainability challenges.

ITIL 4 och agilitet som verktyg mot Operativ Excellens

DANE THOMAS - Senior Managementkonsult, ITIL Expert och utbildare på BiTA
Dane kommer att med sin långa erfarenhet från arbete med ITIL och agila tankesätt beskriva hur dessa ramverk kan användas som verktyg för att utveckla organisationer mot ökad effektivitet och mer kundnytta. ITIL beskriver inte bara effektiva strukturer för ordning och reda utan också, tex genom sina "Guiding principles", hur man arbetar med kulturfrågor för minskad verksamhetsfriktion. Om hur man genom ett agilt förändringsarbete baserat på ITIL kan uppnå Operativ Excellens.
 

Vad kan ITIL och andra ramverk bidra med?

ERIC OLHEIM - Senior Managementkonsult, ITIL Expert samt SAFe 4 SPC på Microsoft
Eric arbetar idag med frågor kring ITSM och "Modern Service Management" och kommer att prata om vad som uppstår när det är samspel mellan ramverk och människor där också värderingar och kultur är i fokus. Frågan är hur man når dit och vilka utmaningarna är på vägen? 
 

Kulturen som möjliggörare för att skapa Operativ Excellens! 

ULF MYRBERG  & STURE JOHANSSON - BiTA
En verksamhets framgång börjar och avgörs av inre värden som ledning och medarbetare tillsammans lyckats skapa. Det handlar om värderingar, attityder och övertygelser som iterativt, ofta under många år, byggts upp i organisationen och som därmed blivit vägledande för kommande beslut och handlingar. Vid ett besök i en verksamhet med ett starkt inre värde möter du ofta människor som är fokuserade på mål och uppgift och som inte ovanligt är mycket lojal arbetsgivaren. Det är lätt att känna dess energi och framtidstro vilket smittar varpå nästa tanke blir ”wow, här skulle jag vilja jobba”. Känns det igen?  
Verksamhetskulturen är därför en organisations största nackdel, eller dess fördel – allt beroende på vad den kännetecknas av och vad man gör med den.  Ta del av ett inspirerande föredrag som handlar om hur man kan göra för att bättre förstå en verksamhets kultur och dessutom förändra den så att den bättre möter en föränderlig framtid med krav på nya arbetssätt! 

Programmet kan komma att uppdateras med fler talare och programpunkter. Utöver de inspirerande föredragen kommer det finnas chans att ställa frågor till expertpanelen och finnas tid för erfarenhetsutbyten och diskussioner med övriga medverkande.
 
Mer infomation om våra talare hittar du här
 
 
 
Datum: 
Torsdag 18 november
Tid:
08.30-17.00
Plats: 
Gamla Brogatan alt. distans - Du väljer när du bokar dig om du vill delta på plats* eller på distans.
(Inbjudan till eventet vid medverkan på distans kommer i ett separat mail senast 24 timmar innan eventet startar.)
 
Hålltider i programmet:
08:30 Mingel och frukost
09.00 Konferensen startar 
ca 10.20 Paus och mingel
12.00-13.00 LUNCH
ca 15.00 Paus och mingel
17.00 Dagen avslutas 
 
Kostnad 2 900kr (inkl frukost, lunch & fika för deltagare på plats) 
 
Vi hoppas att vi ses den 18:e november! 
 
Frågor - ring eller maila till
annica.forsgren@bita.eu
0709-12 50 76
 
Välkomna!

* För att garantera deltagande på plats behöver anmälan komma in senast den 10 november.