OBS! Eventet har ägt rum.

Operativ Excellens: Prioritering – Praktiskt, Konkret och Enkelt!

Distans, 2021-10-28

Länk till inspelad film från kunskapsfrukosten

Operativ Excellens: Prioritering – Praktiskt, Konkret och Enkelt!

”Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig andra resultat”
Albert Einstein
Att hantera prioriteringar inom en organisation, och mellan olika enheter, är en stor utmaning och frustration för många ledare. För hur prioriterar man rätt i en organisation där ledare och medarbetare har olika viljor och ambitioner. Ska vi prioritera nya IT tjänster eller avveckla gamla? Ska vi köpa in en utbildning eller någon som redan kan? Eller är det någonting annat som bör prioriteras som idag inte är på vår radar? Oftast blir det fel och detta kostar enorma summor varje år. Faktum är att ungefär 30% av alla investeringar och projekt skapar inget värde för företaget eller organisationen. Hur säkerställer vi att varje krona spenderas på bästa möjliga sätt?
 
BiTA är ett kunskapsbolag med fokus på Operativ Excellens. Detta betyder att är vi praktiskt arbetar med att identifiera, kontrollera och eliminera friktion och tröghet i organisationen. Konkret innebär detta att vi hjälper organisationer att eliminera aktiviteter, beteenden, och arbetssätt som inte skapar värde utan hindrar organisatorisk effektivitet.
 
Prioritering är ett centralt begrepp inom Operativ Excellens som vi nu har möjlighet att introducera. Deltagarna på kunskapsfrukosten får ny inspiration och insikt om effektiv styrning och hur man förenklar prioriteringen i verksamheten. Ni kommer få ta del av olika verktyg och metoder för att förstå hur investeringar och projekt skapar värde och relevans för verksamheten. Praktisk, Konkret och Enkelt!
Kunskapsfrukosten ”Prioritering – för ökat värdeskapande” är ett första steg mot Operativ Excellens. Var med på vår resa mot ett effektivare Sverige!
 
Kunskapsfrukosten leds av Hans Gillior. Hans är en Senior Management Consultant på BiTA, och specialiserad inom vad vi på BiTA kallar Operativ Excellens. Han har lång erfarenhet är att driva IT, Agila och Digitala transformationer inom en rad branscher – både som linjechef och konsult. Hans är även medlem av Institute for Digital Transformation, och skriver artiklar och talar om för en global publik.
 Datum:
 
28 oktober
Detta event är ett distansevent.
Inbjudan till eventet kommer i ett separat mail senast 24 timmar innan eventet startar.
 
Program:
08:00 Seminarium "Operativ Excellens: Prioritering – Praktiskt, Konkret och Enkelt!" 
08:45 Seminariet avslutas
 
Seminariet är kostnadsfritt!
Frågor - ring eller maila till
annica.forsgren@bita.eu
0709-125076
 
Välkomna!