OBS! Eventet har ägt rum.

Operativ Excellens – med ITIL® 4 som ett av verktygen!

Distans, 2021-09-21

Inspelad film från Kunskapsfrukosten:
"Operativ Excellens-Med ITIL 4 som ett av verktygen!"


“Put your own oxygen mask on first before helping others.”
Det finns två välbeprövade sätt att skapa konkurrensfördelar. Ett är att bli mer relevant till kunderna genom att erbjuda unikt attraktiva möjligheter. Ett annat utgör ämnet som vi fokuserar på under denna kunskapsfrukost, nämligen att förbättra prestanda och kvalitet i en organisation samtidigt som man minskar onödiga kostnader.
BiTA har närmare 20 års erfarenhet av Best Practice ramverk och metoder inom Service Management. Omvärldsbevakning och riktad tillämpning av Best Practice genom en kombination av utbildningsinsatser, mentorstjänster, och konsulttjänster har alltid varit kärnan i vårt erbjudande. Detta har hjälpt hundratals organisationer från ett flertal branscher, stora och små, offentligt sektor och privat, att förenkla förändringar, att förbättra prestanda och kvalitet, och att minska onödiga kostnader.
 
Nu har vi på BiTA tagit ett helhetsgrepp och paketerat våra samlade erfarenheter och kunskaper i något vi kallar Operativ Excellens. Operativ Excellens ligger i linje med best practice-definitionen av Operational excellence som återfinns i till exempel de allra senaste och mest avancerade ITIL-böcker och practice guides. De flesta organisationer arbetar, på ett eller annat sätt, med ITIL:s processer men det finns så mycket mer att hämta, inte minst i ITIL® 4, om hur man som organisation blir ”operativt excellent”. Av den anledningen har vi på BiTA har förenklat och förkortat processen genom att ta fram en “ITIL® Roadmap” som anpassas efter varje kunds specifika startpunkt och målsättning. Hur får man en organisation att, så snabbt som möjligt, etablera ett arbetssätt där ramverket ITIL® stöder arbetet med att bli både effektivare och leverera ökad kundnytta?
 
På kunskapsfrukosten berättar vi mer om hur ramverket ITIL® kan vara en viktig pusselbit i att som organisation uppnå vad vi kallar operativ excellens!
 
Kunskapsfrukosten leds av Dane Thomas. Dane är en Senior Management Consultant på BiTA och är en av de mest meriterade kursledare inom Service Management i världen. Sedan 2012 har Dane levererat 135 kurser i ett flertal olika ämnen till drygt 1150 kursdeltagare i Europa, Asien, och Nordamerika. Han har ITILs högsta nivå av ackreditering, och är också certifierade hos DevOps Agile Skills, DevOps Institute, HelpDesk International, Scaled Agile, m.fl.Datum:
 
21 september
Detta event är ett distansevent.
Inbjudan till eventet kommer i ett separat mail senast 24 timmar innan eventet startar.
 
Program:
08:00 Seminarium "Operativ Excellens - med ITIL® 4 som ett av verktygen!" 
08:45 Seminariet avslutas
 
Seminariet är kostnadsfritt!
Frågor - ring eller maila till
annica.forsgren@bita.eu
0709-125076
 
Välkomna!