OBS! Eventet har ägt rum.

Operativ Excellens - men utan glädje går det inte!

Distans, 2021-06-17

Inspelad film från Kunskapsfrukosten
Operativ Excellens-men utan glädje går det inte!

” Om du offrar för mycket av dig själv finns det ibland inte något kvar att ge.” – Karl Lagerfeld

Visst kan kraven emellanåt kännas svåra i en tid där känslan är att ”hela havet stormar”, samtidigt som vi blir bedömda för vår förmåga att skapa intern- och kundnytta. Så hur gör man då för att skapa en effektiv enhet med människor som hjälps åt, har roligt och växeldrar i ambitionen med att skapa kundnytta och nå uppsatta mål?

En pusselbit är att det finns en organisatorisk idé som alla i verksamheten har en känslomässig relation till, och då gärna en positiv sådan! En annan att det finns en struktur för hur effektivitet och kundnytta uppstår samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att verksamhet, organisation och individ ska utvecklas och tillvarata lärdomar som gjorts, samtidigt som det finns utrymme och mod att pröva nya ställningstaganden och arbetssätt.   

Följ med på en utvecklingsresa som kommer att handla om skillnaden mellan värdeströmmar och processer. Vad som egentligen är kundnytta och hur man skapar en motiverande organisation som drivs av att göra saker bättre än i går. Vi kallar det här för Operativ Excellens – i grunden ett sätt att för alla de som vill nå´t och förbättra sin förmåga att skapa intern effektivitet och leverera kundnytta.

Kunskapsfrukosten Seminariet leds av Ulf Myrberg och Sture Johansson, Ulf är VD för BiTA Service Management har under många år kunnat ge ledningsgrupper konkret stöd när det gäller strategiska frågeställningar, förändringsledning, förvaltning, nyttorealisering, sourcing och tjänsteutveckling. Han är också en erkänd profil inom IT Service Management-området och har till exempel deltagit i framtagandet av flera böcker inom det globala ramverket ITIL®,

Sture Johansson, ansvarig för Strategy & Governance på BiTA, där han delger erfarenheter och ger råd om vad som är avgörande för att lyckas. Med tidigare erfarenheter både som VD och managementkonsult har han under 20 år hjälpt verksamheter med dess affärs- och verksamhetsutveckling.

Datum: 
17 juni
Detta event är ett distansevent.
Inbjudan till eventet kommer i ett separat mail senast 24 timmar innan eventet startar.
 
Program:
08:00 Seminarium "Operativ Excellens - men utan glädje går det inte!" 
08:45 Seminariet avslutas
 
Seminariet är kostnadsfritt!
Frågor - ring eller maila till
annica.forsgren@bita.eu
0709-125076
 
Välkomna!