OBS! Eventet har ägt rum.

Förändringsledning som får ihop teori med praktik!

Distans, 2020-12-10

Kunskapsfrukost - " Nya tider kräver nya tankesätt för att lyckas i förändringsarbetet!"

Oavsett om det handlar om att jobba på distans i skuggan av en pandemi, ny strategi eller ett nytt supportverktyg, skapas känslor i verksamheten. Inför ”det nya” är det därför inte ovanligt att den ene lyssnar intresserat, en annan muttrar irriterat medan den tredje är uttalat positiv, men tyst för sig själv tänker tvärtom.
 
Många verksamheter lever med krav på ständiga små förändringar och återkommande stora varför anpassningsförmåga, flexibilitet och rätt inställning blir en förutsättning för att hänga med i utvecklingen. Dessvärre misslyckas många förändringsprojekt i bemärkelsen att uppställda mål inte nås. Vedertagna förändringsmodeller har visat sig vara otillräckliga varför det krävs nya tanke- och arbetssätt i en ny tid.
 
Kom och lyssna på Sture Johansson, ansvarig för Strategy & Governance på BiTA, där han berättar om nya sätt att arbeta med förändringsledning och vad som egentligen krävs för att lyckas. Med tidigare erfarenheter både som VD och managementkonsult har han under 20 år hjälpt verksamheter just med dessa utmaningar.



Datum:
 
10 December
Detta event är ett distansevent.
Inbjudan till eventet kommer i ett separat mail senast 24 timmar innan eventet startar.
 
Program:
08:00 Seminarium "Förändringledning som får ihop teori med praktik!" 
08:45 Seminariet avslutas
 
Seminariet är kostnadsfritt!
Frågor - ring eller maila till
annica.forsgren@bita.eu
0709-125076
 
Välkomna!