OBS! Eventet har ägt rum.

Företagskultur för agila arbetssätt

Stockholm, 2020-05-07

Kunskapsfrukost - "Företagskultur för agila arbetssätt"
Delta på plats hos BiTA eller på distans.
 
En verksamhets framgång börjar och avgörs av inre värden som ägare, ledning och medarbetare tillsammans lyckats skapa. Det handlar om värderingar, attityder och övertygelser som iterativt, ofta under många år, byggts upp i organisationen och som därmed blivit vägledande för kommande beslut och handlingar.
 
Kundfokus, flexibilitet och engagemang är exempelvis viktigt för många och utgör några av de vanligare värdeorden på svenska arbetsplatser. Men frågar man chefer och medarbetare om de anser att deras arbetsplats kännetecknas av kundfokus och flexibilitet, kan svaret bli något annat.
 
Företagskulturen kan därför vara verksamhetens största nackdel, eller dess fördel – allt beroende på vad man gör med den.  Så hur kan en organisation göra för att bättre förstå verksamhets företagskultur och dessutom kunna förändra den så att den bättre möter en föränderlig framtid med krav på nya arbetssätt?
 
Kom och lyssna på Sture Johansson, ansvarig för Strategy & Governance på BiTA, där han berättar hur man gör för att synliggöra företagskulturen och hur man kan arbeta för att förändra den. Med tidigare erfarenheter både som VD och managementkonsult har han under 20 år hjälpt verksamheter just med dessa frågeställningar.
 
Välkommen! 


På fotot: Sture Johansson
Sture på Linkedin.

Tid och plats:
 
7 maj, Gamla Brogatan 11, Stockholm
Du kan också delta på distans. Vill du delta på distans så skriv in det i din anmälan.
 
Program:
07:30 Frukost
08:00 Seminarium "Företagskultur för agila arbetssätt" 
09:00 Kunskapsfrukosten avslutas
 
Seminariet är kostnadsfritt!
Frågor - ring eller maila till
annica.forsgren@bita.eu

0709-125076
 
Välkomna!